Porozumienie z Uniwersytetem

W środę, w siedzibie Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,  po spotkaniu z Panem Rektorem, prof. dr hab. n. med. Bogusławem Machalińskim, w obecności Starosty Myśliborskiego Pani Danuty Patkowskiej, podpisany został List Intencyjny o współpracy Uniwersytetu i Szpitala w Dębnie. List podpisali Prorektor ds. Nauki PUM prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec oraz Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie, Pan Oskar Skiba.
Bezprecedensowe wydarzenie jest efektem rozmów prowadzonych przez oba podmioty od kilku miesięcy, zmierzających do określenia potencjału takiej współpracy i warunków jej podjęcia. Przedsięwzięcie jest o tyle spektakularne, że chcą ze sobą współpracować znakomita uczelnia, mająca światową renomę w obszarze naukowym i dydaktycznym oraz powiatowa placówka szpitalna, kumulująca w sobie cały potencjał lokalnych możliwości ale  i złożoności problematyki systemu opieki szpitalnej w Polsce. Podpisany List Intencyjny zawiera propozycje obszarów wzajemnego wsparcia i oferty konkretnych działań. Dotyczy to m.in.:

- stworzenia systemowych rozwiązań dla realizacji celów diagnostycznych, konsultacyjnych, edukacyjnych, badawczych,
- prowadzenia działań profilaktyczno-promocyjnych na terenie regionu mających na celu propagowanie ochrony zdrowia,
- koordynowania wyjazdów grup studentów do Szpitala na uzgodnione zajęcia, praktyki i szkolenia; dotyczy zarówno kierunków lekarskich jak i pielęgniarskich,
- zasad dofinansowania uzgodnionych form współpracy.
Bardziej szczegółowo mowa jest o:
- prowadzeniu zajęć z grupami studentów na oddziałach szpitala
- uczestniczeniu studentów w przeprowadzonych zabiegach i operacjach,
- prowadzeniu konsultacji medycznych przez kadrę Uniwersytetu,
- prowadzeniu działań naukowo-badawczych na terenie szpitala,
- pozyskiwaniu informacji naukowo-badawczych i statystycznych na podstawie populacji mieszkańców regionu,
- przeprowadzeniu i uczestniczeniu w działaniach profilaktyczno-promocyjnych w zakresie ochrony zdrowia,
- prowadzeniu badań w poradniach ze szczególnym uwzględnieniem kierunku chorób    kobiecych, onkologicznych, kardiologicznych, urologicznych oraz badania dzieci, młodzieży i osób starszych,
- prowadzeniu działań rehabilitacyjnych
- organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i innych form wymiany wiedzy i doświadczeń.

 Obie strony mają nadzieję na bardzo konkretne działania i ich dobre efekty. Porozumienie ma charakter bezterminowy.


 

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz