Spotkanie polsko-niemieckie

Dzikie zwierzęta nie znają granic - spotkanie polsko-niemieckie o ochronie zwierząt, środowiska i wspólnym działaniu w tej sprawie

Kilka miesięcy temu opinia publiczna w Polsce i Niemczech została poruszona śmiercią wędrującego po obszarze przygranicznym żubra. Zastrzelenie zwierzęcia była wydarzeniem,
o którym szeroko dyskutowano w prasie i mediach społecznościowych. Zastanawiano się, czy instytucje odpowiedzialne za ochronę zwierząt i środowiska czynią wszystko, by nie dochodziło do niepotrzebnych śmierci gatunków chronionych, ale i zagrożeń dla mieszkańców, wynikających z
przebywania w ich pobliżu dzikich zwierząt.

Problemem, który ma znaczenie zarówno dla ochrony jak i relacji partnerskich sąsiadów po obu stronach Odry, postanowili się zająć starostowie powiatów: gorzowskiego i marchijsko - odrzańskiego. Starostowie Gernot Schmidt i Małgorzata Domagała wypracowali formułę spotkania, a być może cyklu spotkań poświęconych sprawom przyrody, ochrony środowiska, zagrożeniom wynikającym z migracji zwierząt.

Do udziału w spotkaniu, ze strony polskiej zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za te zagadnienia – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,  Regionalnej Rady ochrony Środowiska, Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawiciele nadleśnictw i gmin powiatu gorzowskiego.

Strona niemiecka również zapowiedziała liczną delegację. W jej skład wejdą przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną przyrody i środowiska. Delegacji będzie przewodniczył starosta Gernot Schmidt.

Spotkanie pod nazwą "Dzikie zwierzęta nie znają granic", które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r. o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. sala nr 100. Będzie ono miało charakter warsztatowo-dyskusyjny, mający na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i informacji.

Tematy pierwszego spotkania to: gatunki chronione w Polsce, w tym żubr, wilk, łoś, bóbr, ewentualne zagrożenia wywołane pojawieniem się dzikich zwierząt, w tym żubra, wilka, łosia i sposoby zapobiegania im, postępowanie w zdarzeniach mających znamiona zagrożenia i propozycje wypracowania wspólnych procedur postępowania, w przypadku transgranicznego przemieszczania się dzikich zwierząt, populacja bobra i jego wpływ na środowisko.

Wiesław Ciepiela

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz