Szansa na klasę integracyjną

Pojawiła się szansa na powołanie przy powiatowym Zespole Szkól w Kostrzynie nad Odrą klasy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie powiatowa placówka, realizująca potrzeby dzieci z takimi niepełnosprawnościami, znajduje się w ośrodku szkolno-wychowawczym w Lipkach Wielkich. Pomimo doskonałych warunków do nauki, ośrodek jest oddalony od Kostrzyna prawie o 80 kilometrów i dowożenie na dzienny pobyt dzieci jest nierealne. Utworzenie klasy integracyjnej wymaga minimum 5-8 uczniów z odpowiednim orzeczeniem. Zjawisko braku pomysłu na osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest powszechnym problemem. Większość takich osób nie ma możliwości kontynuowania nauki i latami czeka na miejsce w warsztatach terapii zajęciowej. Zajęcia dostosowujące do ewentualnego zawodu dla takich uczniów byłyby dla nich wielką szansą i nadzieją.

W piątek 28 września odbyło się robocze spotkanie rodziców ze starostą Powiatu Gorzowskiego. W spotkaniu uczestniczył także członek Zarządu Powiatu – Antoni Sołtys oraz działacze kostrzyńskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, – do których latem zwrócili się rodzice o pomoc. Podczas spotkania możliwości powołania takiej klasy przedstawiali pracownicy odpowiedzialni za oświatę w naszym powiecie oraz dyrektor kostrzyńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Anna Wesołowska. Władze Powiatu Gorzowskiego wyraziły swoją zgodę i zaangażowanie w powołaniu klasy dla uczniów z Kostrzyna i okolic od września 2020 roku.

 

red.

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz