Leśne z nowym Zarządem

10 listopada w osiedlowym klubie na Osiedlu Leśnym odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Samorządu Osiedlowego. Dotychczasowy Zarząd na czele z Piotrem Dziekanem, poinformował mieszkańców, że jest już zmęczony i nie będzie uczestniczył w wyborach na kolejną, 4 letnią kadencję.

Spotkanie rozpoczęło się od wyboru prowadzącego zebrania, którym jednogłośnie został Pan Jacek Tkacz. Smutną wiadomość o rezygnacji dotychczasowego Zarządu rozjaśniła znaczna frekwencja. W klubowej salce zabrakło krzeseł – był to efekt obecności ponad 40 mieszkańców z prawem wyborczym. Sporym zaskoczeniem okazało się oświadczenie Piotra Dziekana, że wraz z 5-osobowym składem Zarządu, nie planuje dalszej społecznej aktywności w strukturze samorządu Osiedla Leśnego. W części sprawozdawczej można było usłyszeć o zaangażowaniu dotychczasowego Zarządu w podłączeniu się do „miejskiego” ogrzewania dystrybuowanego przez MZK, remoncie kładki, chodników, kanalizacji itp. Niestety słychać było zarzuty wśród zebranej publiczności, że to zadania miasta, a nie Zarządu Osiedla. Na szczęście nie wywiązała się znacząca polemika w tej kwestii i przystąpiono do organizacji wyborów Zarządu na kolejne cztery lata. Komisję skrutacyjną powołano w składzie radnej Sądej i radnego Łysiaka, którym przewodniczył Pan Romaszko z osiedla Leśnego. W tajnym głosowaniu z 8 zgłoszonych kandydatur wybrano 7 członków Zarządu Osiedla Leśnego – Edwarda Boczarskiego, Ewę Bednarczyk, Krystynę Orzechowicz, Dariusza Niewinowskiego, Krzysztofa Matuszaka, Wojciecha Bławiaka i Ryszard Chwastowskiego. Zarząd ze swojego grona wybrał przewodniczącego – Edwarda Boczarskiego, zastępcę – Krystynę Orzechowicz i sekretarza Dariusza Niewinowskiego. Mieszkańcom gratulujemy wyboru, a Zarządowi skuteczności i wspólnych przedsięwzięć.

 

red.

 

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz