Już tylko kilka dni na rozliczenie się z Fiskusem!

Twój 1% podatku ma ogromne znaczenie dla blisko 9000 organizacji pożytku publicznego działających w Polsce.

Już ponad 12,7 milionów Polaków rozliczyło swojego PIT-a drogą elektroniczną. W 2017 roku swój jeden 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazało 14,1 miliona Polaków i dzięki temu na konta fundacji, stowarzyszeń posiadających status OPP trafiło 761 milionów złotych. Co się zmieniło w rozliczaniu podatku i jak można wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego?

15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło system Twój e-PIT. W przeciągu paru dni blisko pół miliona Polaków złożyło swoje zeznania podatkowe. Nowy system daje możliwość wywiązania się z obowiązku rozliczenia podatkowego się bez żadnego wysiłku ze strony podatnika. Zeznanie przygotuje za podatnika Urząd Skarbowy, jeśli osiągamy przychody od płatników mających siedzibę w Polsce, a więc: pracownicy, zleceniobiorcy, osoby sprzedające akcje poprzez rachunki maklerskie w polskich bankach.

- Jest to ogromna zmiana, gdyż po raz pierwszy od wprowadzenia podatku PIT pozwala na niepodjęcie żadnych działań związanych z rozliczeniem podatku. Jednakże w każdej chwili, do 30 kwietnia, podatnicy mogą zalogować się do systemu Twój e-PIT i sprawdzić swoje zeznanie przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Podatnicy mogą takie zeznanie również edytować, przede wszystkim w zakresie uwzględnienia wspólnego rozliczenia z małżonkiem, uwzględnienia ulg podatkowych oraz przekazania 1% podatku – wyjaśnia Łukasz Karwacki, ekspert z PWC.

3 sposoby rozliczenia swojego podatku za 2018 rok.

Pierwszą metodą jest wejście na stronę www.podatki.gov.pl , gdzie znajduje się system Twój
e-PIT. Zalogować do systemu można się na dwa sposoby albo przez profil zaufany albo na podstawie następujących danych:

- numer PESEL (albo NIP i datę urodzenia)

- kwotę przychodu z PIT za 2017 rok

- kwotę przychodu za 2018 roku, która znajduje się na PIT-11 od Twojego pracodawcy

i dodatkowo potwierdzasz kwotą nadpłaty podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 rok.

Można zalogować się do systemu korzystając z profilu zaufanego, a jeśli go nie posiadasz to jako klient banku możesz założyć internetowo. Taką możliwość zapewniają np. PKO Bank Polski, Inteligo, Millenium, Santander, PEKAO, mBANK czy ING.

- Po zalogowaniu się do systemu już na głównej stronie widzimy wszystkie najważniejsze informacje. Co ważne jedną z tych informacji jest nazwa organizacji pożytku publicznego, która otrzyma 1% naszego podatku. Jeżeli przekazywaliśmy 1% podatku w roku 2017, władze podatkowe skopiują dane tej organizacji, o ile nie utraciła ona statusu OPP w roku 2018. W przypadku, w którym w 2017 nie przekazywaliśmy 1% lub organizacją, której byliśmy darczyńcą utraciła status OPP, pole z nazwą organizacji będzie puste.

Dla tych, którzy chcą przekazać 1% na organizację pożytku publicznego, choć nie robili tego w latach poprzednich oraz dla tych, którzy chcą zmienić organizację, która otrzyma 1% naszego podatku, stworzono możliwość łatwej edycji (pole „wybierz organizację” w widocznym miejscu). Uzupełnienie nazwy organizacji też jest zupełnie nową jakością, gdyż system na podstawie aktualnej bazy wyszukuje właściwą organizację (a więc przykładowo wystarczy wpisać „Fundacja DKMS” aby otrzymać szczegółowe dane organizacji i jej numer KRS – koniec z koniecznością pamiętania i przepisywania tych danych). Cel szczegółowy, a także ewentualną zgodę na przekazanie danych darczyńcy do organizacji wpisujemy/zaznaczamy w tym samym miejscu – wyjaśnia Łukasz Karwacki, ekspert z PWC.

Jeśli ktoś nie chce korzystać z systemu informatycznego Twój e-PIT może rozliczyć się, tak jak dotychczas.

- Zarówno zeznanie podatkowe złożone drogą standardową (a więc wydrukowany formularz, podpisany odręcznie, wysyłany pocztą, kurierem, lub też składany osobiście w urzędzie skarbowym), jak i zeznanie wysłane elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje (czyli metody, za pomocą której wysyłaliśmy zeznania podatkowe elektronicznie do zeszłego roku) powodują unieważnienie zeznania podatkowego, przygotowanego w systemie e-PIT. Warto więc wyraźnie podkreślić, że nie jest konieczne logowanie się do systemu e-PIT, aby odrzucić tam przygotowane zeznanie. Zostanie to uczynione automatycznie - reasumuje Łukasz Karwacki.

Przekazywanie 1% podatku funkcjonuje również w innych krajach takich jak np. Węgry i Słowacja, gdzie na Słowacji istnieje możliwość przekazania np. 2% podatku.

Jak wygląda przekazywanie 1% podatku przez obcokrajowców pracujących i mieszkających w Polsce?

- Nie ma, według mojej wiedzy, statystyk dotyczących przekazywania 1% przez wybraną grupę podatników, np. o innym obywatelstwie niż polskie, możemy więc jedynie przypuszczać, że obcokrajowcy rozliczając podatki stosunkowo rzadziej niż Polacy przekazują 1% na organizacje pożytku publicznego. Wynika to w dużej mierze z bariery językowej dotykającej tych podatników przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego (formularz jest dostępny jedynie w języku polskim), jak również bariery językowej większości kampanii promocyjnych organizacji mających status OPP. Nie bez wpływu na finalne przekazanie lub nieprzekazanie 1% podatku na organizację pożytku publicznego może być brak wiedzy obcokrajowców, co do tego, kto finansuje przekazanie 1%. Z moich doświadczeń wynika, że często podatnicy zagraniczni rozumieją tę możliwość jako konieczność wyłożenia tych środków z własnej kieszeni.

Bez wątpienia wprowadzenie dodatkowych wersji językowych systemu Twój e-PIT czy e-Deklaracje (np. wersję angielską i rosyjską/ukraińską) wpłynęłoby na lepsze zorientowanie się obcokrajowców polskim systemie podatkowym - Łukasz Karwacki, ekspert z PWC.

Ponad 8600 tysięcy organizacji pożytku publicznego w Polsce posiada statusu organizacji pożytku publicznego i jest uprawnionych do zbierania 1% podatku. W zeszłym roku ponad 14 milionów Polek i Polaków przekazało swój 1% na rzecz wybranej OPP. Przeciętnie Polacy przekazują 54 złote. Dlaczego tak ważne jest przekazywanie 1% podatku?

- Fundacji DKMS w 2018 roku zaufało ponad 33.000 podatników! Dzięki temu otrzymaliśmy ponad 1 840 000 zł. Środki w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów typizacji czyli przebadania potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych. Badanie nie jest refundowane przez NFZ, a jego koszt w całości pokrywa fundacja, jest to niebagatelna kwota 180 zł. Zatem dzięki 1% mogliśmy przebadać ponad 10 222 potencjalnych Dawców Szpiku. Zachęcam gorąco do pomagania, bo właśnie przekazywanie 1% to realne wsparcie celów statutowych organizacji OPP. Czy wybiorą Państwo Fundację DKMS czy inną organizację ważne jest aby nie być obojętnym, możemy decydować mamy to prawo, korzystajmy! – Paulina Kasperska, opiekun darczyńców indywidualnych w Fundacji DKMS.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzmy zdrowia, radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja DKMS

 

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz