Funkcjonariusz SOK z Kostrzyna odznaczony

Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei z Posterunku SOK w Kostrzynie Odrą pod Komendą Regionalną w Zielonej Górze strażnik Przemysław Tobuch został wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Przysługuje ono dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Przemysław wyróżniony odznaczeniem nadanym przez Ministra Zdrowia, oddał już ponad 30 litrów krwi oraz jej składników.

Uroczystość z okazji wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” odbyła się dnia 1 czerwca 2019 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Najlepsi krwiodawcy odznaczenia otrzymali z rąk Pani Dyrektor RCKiK w Szczecinie - lek. Ewy Kłosińskiej.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Prezydent Miasta Szczecin i Wojewoda Zachodniopomorski.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki, która ustanowiona została 22 sierpnia 1997 i jest nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi. W uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa odznaka jest jednostopniowa i może być nadawana tylko raz w życiu. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia.

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz