Manifestacja w obronie godności

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej jako Komitet Organizacyjny zaprasza na manifestację, która odbędzie się 21 września 2019 roku w godz. 10.00 – 16.00 na terenie przyległym do Twierdzy Kostrzyn obok byłego Drogowego Przejścia Granicznego w Kostrzynie nad Odrą przy drodze krajowej nr 22 (bez blokowania drogi i ruchu).

Organizatorzy przewidują udział członków ZEiRSG (w miarę możliwości ze wszystkich Regionów), wielu emerytów i rencistów WOP i SG oraz ich sympatyków z całej Polski, a także emerytów innych służb mundurowych. Imienne zaproszenia do udziału w manifestacji zostały skierowane w szczególności do Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych – insp. Zdzisława Czarneckiego, Dziekana Klubu Generałów i Admirałów SG – gen. bryg. SG Tadeusza Frydrycha, byłego Komendanta Głównego SG a obecnie Prezesa stowarzyszenia struktur związkowych emerytów WOP i SG na terenie Warszawy pn. „Granica” - gen. bryg. SG Mariana Kasińskiego, kierownictw innych stowarzyszeń służb mundurowych RP, przedstawicieli struktur emeryckich niemieckich służb granicznych, niektórych polityków obozu rządzącego i opozycji (m.in. obrońców spraw Związku: kandydata na posła z ramienia SLD Andrzeja Rozenka i prof. Bogusława Liberadzkiego), a także autorytetów prawniczych i mediów lokalnych oraz krajowych.

celami zgromadzenia będą:

  • wyrażenie protestu przeciwko śmiertelnym skutkom ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku, obniżającej emerytury i renty b. funkcjonariuszom i żołnierzom, i apelu o jej zmianę po jesiennych wyborach parlamentarnych 2019 roku,

  • zebranie podpisów pod petycją do Przewodniczącej Komisji Europejskiej o skierowanie powyższej ustawy represyjnej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w celu zbadania jej zgodności z prawem Unii Europejskiej,

  • wyrażenie protestu przeciwko łamaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Praw obywatelskich w kraju,

  • zebranie podpisów pod petycją do Prezes Trybunału Konstytucyjnego o przyspieszenie prac Trybunału nad zapytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Warszawie ze stycznia 2018 r. o zgodność z Konstytucją RP ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz wydanie w tej sprawie orzeczenia (już prawie 1000 osób zmarło nie doczekawszy rozstrzygnięć sądowych na wniesione odwołania od decyzji „śmierci”, co jest sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka).

     

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz