Test lojalności

Nic tak nie irytuje samorządowców, jak skarga na swoją pracę. Burmistrz Andrzej Kunt może się zaliczać do nielicznych włodarzy, którzy są stosunkowo rzadko nękani przez mieszkańców taką administracyjną procedurą. 16 lipca wpłynęła skarga na burmistrza Kunta, którą 3 września rozpatrywała Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem radnego KWW Andrzeja Kunta – Leszka Naumowicza. Skarga była głosowana na Sesji Rady 26 września. Na szczęście w kostrzyńskiej Radzie 12 radnych to „owieczki” burmistrza. Podczas głosowanie wszyscy radni uznali skargę za bezzasadną.

 

Rada Miasta w Kostrzynie nad Odrą

ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

 

Skarga na burmistrza Kostrzyna nad Odrą

 

 

 

Składam skargę na burmistrza miasta Kostrzyn nad Odrą. Skargę uzasadniam tym, że przez świadome działanie burmistrza do dnia dzisiejszego wraz ze swoją rodziną jesteśmy narażeni na utratę zdrowia. Burmistrz Andrzej Kunt, jako przedstawiciel miasta w Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Sportowa 19, w dniu 12 marca 2019 roku wyraził swój sprzeciw do uchwały wspólnoty, tym samym uniemożliwił wykonanie technicznej ekspertyzy dot. odtworzenia stropów pomiędzy II a III kondygnacją budynku. Burmistrz jako współwłaściciel obiektu nie zastosował się do Prawa budowlanego – art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Z paragrafu wynika, że współwłaściciel budynku nie może działać wbrew interesom innych współwłaścicieli. Wyrażając swój sprzeciw do uchwały z dnia 12 marca 2019 roku burmistrz złamał niniejszy paragraf i naraził innych mieszkańców na ewentualne narażenie zdrowia spowodowane nadmiernym hałasem, będącym skutkiem prawdopodobnie wadliwym odtworzeniem stropu. Jedyną możliwością, aby sprawdzić czy strop spełnia warunki dostatecznej ochrony przed hałasem było wykonanie technicznej ekspertyzy. Odmowa naraziła mnie i moją rodzinę na potencjalne niebezpieczeństwo. W dniu 5 marca 2019 r. wysłałam w tej sprawie przedmiotowe pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Argumenty ze strony burmistrza Kunta, jakoby postanowił zaczekać na postępowanie wyjaśniające ze strony Inspektora, nie ma prawnego uzasadnienia, gdyż z chwilą wyrażenia swojego sprzeciwu miasto nie dysponował żadną korespondencją pomiędzy Powiatowym Inspektorem w przedmiotowej sprawie, tym samym burmistrz nie mógł wiedzieć o moim piśmie do nadzoru budowlanego. Takie postępowanie i wprowadzanie Radnych w błąd, jest złamaniem ślubowania burmistrza, który zanegował dobro wspólne i pomyślność mieszkańców, a wręcz naraził nas na potencjalne i bezpośrednie zagrożenie. Innym dowodem na szkodliwą działalność burmistrza Kunta jest wyrażenie swojego sprzeciwu do uchwały nr 4/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia wad robót budowlanych związanych z remontem dachu, spowodowanym pożarem z października 2017 roku. Wyrażenie swojego sprzeciwu do niniejszej uchwały uniemożliwiło wspólnocie wyegzekwowanie koniecznych robót budowlanych w ramach gwarancji lub rękojmi. W naszej wspólnocie do podjęcia uchwały jest wymagana jednomyślność wszystkich współwłaścicieli. Dwukrotne wyrażenie swojego sprzeciwu spowodowało narażenie nas na bezpośrednie narażenie zdrowia oraz zablokowało nasze prawo do naprawy wadliwie wykonanego remontu w ramach gwarancji lub rękojmi. Takiego postępowania nie można tłumaczyć swoim przekonaniem, że remont był wykonany poprawnie lub tym, że ekspertyza to zbędny i nieuzasadniony wydatek wspólnych pieniędzy. Ponadto tłumaczenie, że wszyscy współwłaściciele podpisali protokoły odbiorcze związane z zakończeniem remontu dachu jest dla nas krzywdzące. Nikt z nas nie posiada przedmiotowej wiedzy w zakresie prac remontowych, a wady zazwyczaj nie wychodzą z chwilą podpisywania dokumentów odbiorczych lecz z chwilą eksploatacji budynku. Proszę nie łączyć tej skargi z postanowieniem PINB z dnia 3 lipca 2019 r., w którym nakazuje wykonanie technicznej ekspertyzy. Potwierdza to tylko słuszność podjęcia zanegowanej przez burmistrza uchwały z dnia 12 marca i dodatkowo naraziło nas na niepotrzebną, wielomiesięczną zwłokę.

 

Krystyna Zielińska

 

Skarga została oddalona podczas wrześniowej Sesji. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że Pani Zielińska kilka miesięcy po marcowej uchwale nagrywała bez zgody Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co wydaje się zupełnie irracjonalne w stosunku do treści skargi. Innym „odkryciem” Komisji Skarg i Wniosków był fakt, że Krystyna Zielińska, wchodząca w skład Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 19, złożyła swój podpis pod protokołem odbioru prac budowlanych. Nikt nawet nie zadał sobie intelektualnego wysiłku zadania pytania dlaczego Zarząd wspólnoty miałby protokołów nie podpisać. Prace odbywały się pod nadzorem odpowiednich inspektorów i kierowników budowy z kwalifikacjami. Ponadto wady zazwyczaj się uwidaczniają po okresie eksploatacji. Innym argumentem Komisji były nieścisłości w uchwale 4/2019 pomiędzy kosztorysem do umowy z 2017, a wnioskowanym w uchwale zakresem prac. Wynik głosowania nad skargą był praktycznie przesądzony z chwilą jej złożenia. Jak 12 radnych chce za 4 lata mieć wspólne zdjęcie z uśmiechniętym burmistrzem, to podczas niektórych głosowań nie warto się zastanawiać.

Ekspertyza techniczna została wykonana nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Powiatowego 4 października. Wynik pomiaru izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych potwierdził, że strop nie spełnia norm. W dokumencie zawarte są także instrukcje jak wyeliminować nieprawidłowości.

 

red.

 

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz