"W dolinie Warty"

Od piątku 13 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie eksponowana jest wystawa poplenerowa "W dolinie Warty". Jest pokłosiem pleneru fotograficznego pod tą samą nazwą, który odbył się w dniach 27-29 września 2019 w rejonie Ujścia Warty. Teren ten jest ewenementem na skalę europejską. Znanym przede wszystkim jako odpoczynku na trasie migracji ptaków wodno - błotnych gdzie zatrzymuję się kilkadziesiąt tysięcy gęsi i kilka tysięcy żurawi. Nadrzeczne łąki i pastwiska powstałe w wyniku działalności rolniczej człowieka pomimo zmiany granic państwowych są użytkowane podobnie jak w przeszłości. Pasterski krajobraz dolin rzecznych jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego tych ziem. Nadwarciańskie wierzby, zwłaszcza te z okolic Słońska zdaniem wielu fotografów uchodzą za najbardziej malownicze w Polsce.

W plenerze wzięło udział jedenastu autorów pochodzących z różnych części Polski. Każdy z nich na swój sposób postrzegał i rejestrował piękno nadwarciańskich krajobrazów. Na różnorodność zdjęć wpłynęła także zmienna i dynamiczna pogoda - od rześkich, mglistych poranków po deszcz i front atmosferyczny.

Plener został zorganizowany przez Fundację NATURA-lnie przy współpracy ze Związkiem Polskich Fotografów Przyrody. Organizacja pleneru i wystawy zostały dofinansowane przez Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą "Plener w dolinie Warty".

 

 

 

 

Dodaj komentarz