Diagnostyka psychologiczna

Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym oraz posiada wszelkie możliwe zezwolenia niezbędne do prowadzenia badań psychotechnicznych, jak również do wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii. Centrum jest wpisane do Rejestru Pracowni Psychologicznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Ponadto Centrum oferuje także psychoterapię indywidualną i rodzinną, trening EEG-Biofeedback, pomoc i diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, a także terapię logopedyczną dla dzieci i dorosłych.

1. Badania kierowców, badania medycyny pracy - świadczymy usługi w zakresie osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Wykonujemy badania:

 

 • kandydatów na kierowców zarówno amatorskich, jak i zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E);

 • kandydatów na kierowców oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych;

 • kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy;

 • kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy;

 • osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem;

 • kierowców skierowanych na badania przez Policję/ Prezydenta Miasta/ Starostę w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych, osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu oraz sprawców wypadków, w których pojawili się ranni lub zabici;

 • osoby skierowane przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego;

 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

 • osób kierujących pojazdami w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi);

 • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych;

 • osób pracujących na wysokości.

  Badania przeprowadzane są w jednym dniu i zakończone szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników oraz wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

  Badania kierowców przeprowadzane są najnowszą metodą Test2drive!

  Dla firm zainteresowanych stałą współpracą przewidziane są atrakcyjne rabaty w zależności od ilości osób wymagających badań psychologicznych.


  Wymagane dokumenty:

  Na badanie należy ze sobą zabrać:

 • dowód osobisty;

 • prawo jazdy - w przypadku badania kierowców, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i tramwajów;

 • skierowanie na badania, jeśli jest wydane przez odpowiednią instytucję (pracodawca, lekarz, Komenda Policji, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe).

  Uwaga!

  Na badanie należy przyjść wypoczętym, a w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać alkoholu lub innego środka psychoaktywnego. Jeśli są używane okulary należy zabrać je ze sobą.

  2. Psychoterapia

 • EEG-Biofeedback

 • Psychoterapia psychodynamicznaindywidualna, dorosłych, dzieci i młodzieży, par

 • Psychoterapia psychodynamiczna rodzinna

  3. Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna

 • Terapia pedagogiczna (terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii)

 • Wdrażanie w proces nauki dzieci w klasach I-III

 • Nauka i stymulacja procesów poznawczych- myślenia, koncentracji, uwagi, spostrzegania, pamięci itp.

 • Pomoc w deficytach szkolnych

4. Terapia logopedyczna

Diagnostyczne badanie logopedyczne

Konsultacja logopedyczna

Terapia logopedyczna indywidualna

Terapia logopedyczna grupowa (2 osoby)

Emisja głosu

5. Doradztwo psychologiczne

 

 • Wsparcie rodzin w problemach wychowawczych dzieci i młodzieży

 • Wsparcie w trudnościach życiowych

 • Doradztwo psychologiczne i psychospołeczne

 • Badanie przesiewowe

 • Terapia jąkania i wad wymowy u dzieci i dorosłych

 • Nauka dykcji

Gabinet Psychoterapii

ul. Pogodna 12, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Kontakt: 609 75 78 75

Przyjęcia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym

Centrum Badań Psychologicznych
i Psychoterapii

ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Kontakt: 513 858 882

Przyjęcia po uzgodnieniu telefonicznym

(badania kierowców, badania medycyny pracy, diagnoza psychologiczna, pedagog, logopeda)


 

 

 

Dodaj komentarz