Ruszają pierwsze projekty "latarni" współpracy polsko-niemieckiej

Nawet do 90 000 zł dofinansowania na roczny projekt - zgłoszenia do 30 kwietnia lub 30 czerwca 2021 roku

Warszawa/Poczdam 21.04.2021. Doradzają szkołom i innym instytucjom pracującym z młodzieżą, kręcą filmy instruktażowe lub wysyłają w trasę mobilnych trenerów-motywatorów. Tak różnorodne są pomysły nowych "Latarni Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży" na to, aby utrzymać działanie międzynarodowej wymiany młodzieży i jej struktur
w czasach koronawirusa.

Sieci kontaktów

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) stworzyła nowy program wspierania dla organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, placówek edukacyjnych i kształceniowych, aby mogły
w czasie pandemii utrzymać istniejące sieci kontaktów i rozwijać nowe partnerstwa. Do 30 kwietnia lub 30 czerwca kolejne instytucje mogą ubiegać się w PNWM o maksymalne dofinansowanie swoich projektów do 90 000 zł.

Latarnie ponad granicami

Pierwsze dwanaście latarni zaczęło już realizować swoje projekty. Są to instytucje
z doświadczeniem w zakresie międzynarodowej, w tym polsko-niemieckiej wymiany i współpracy młodzieży. Mają one rok na urzeczywistnienie swoich planów. W pierwszej turze zgłoszeń do programu zakwalifikowało się siedem instytucji i organizacji z Polski i pięć z Niemiec. Swoje działania zaczynają "latarnie" z Żar, Wrocławia, Krzyżowej (pod Wrocławiem), Poznania, Mikuszewa (pod Poznaniem), Opola i Lublina. W Niemczech są to instytucje z siedzibą w Görlitz, Poczdamie, Frankfurcie nad Odrą, Trebnitz (Brandenburgia) i Osterholz-Scharmbeck (Dolna Saksonia). Pierwsze "latarnie" znajdują się zatem głównie w obszarze przygranicznym po obu stronach Odry, jednak jeśli spełni się założenie programu, "latarnie" będą znajdować się na całym terenie obu krajów, tak aby zapewnić punkty kontaktowe w jak największej liczbie regionów.

Hackathon-y  i inne strategie promocji

Jak organizować polsko-niemieckie projekty młodzieżowe w czasach lockdown-u i ograniczeń
w kontaktach? W jaki sposób można wspierać organizatorów międzynarodowej współpracy młodzieży, którzy w tej chwili nie są pewni, jak utrzymać partnerstwo z sąsiednim krajem? Jakich szkoleń potrzebują? Jak zainteresować młodych ludzi polsko-niemieckimi projektami? Dzięki takim pomysłom, jak indywidualne doradztwo, hackathon-y, czyli wydarzenia dla programistów, podczas których opracowywane są np. kreatywne rozwiązania dla (realnych i zdalnych) międzynarodowych spotkań oraz strategie promocji wymiany online, pierwsze latarnie PNWM skupią się na popularyzowaniu i nagłaśnianiu idei polsko-niemieckiej wymiany młodzieży -
w trakcie i po pandemii.

Lista dwunastu "Latarni Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży":

https://pnwm.org/latarnie-polsko-niemieckiej-wspolpracy-mlodziezy/

Szczegółowe informacje o programie:

https://pnwm.org/dotacja/latarnie-pnwm/

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - od 30 lat wsparcie dla międzynarodowych spotkań

Od 30 lat Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia młodym Polakom
i Niemcom wspólne spotkania i współpracę. Dofinansowuje polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży i wspiera je merytorycznie. PNWM została powołana 17 czerwca 1991 roku jako organizacja międzynarodowa przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej, równolegle z podpisaniem Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Od czasu powstania PNWM dofinansowała blisko 80 000 projektów, w których uczestniczyło ponad 3 miliony młodych ludzi.

 

Anke Papenbrock

Dodaj komentarz