Od czerwca Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego w gorzowskim szpitalu

W Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. od czerwca zacznie działać
Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze pod koniec maja pozytywnie zaopiniował wniosek szpitala.
Celem centrum jest zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego w jego wczesnych stadiach,
a co za tym idzie zmniejszenie umieralności z powodu tej choroby.
Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego mogły tworzyć tylko szpitale, które mają
odpowiednio przygotowany zespół i wyposażenie m.in. co najmniej dwóch lekarzy
specjalistów chirurgów lub chirurgów onkologicznych, którzy w ostatnim roku
kalendarzowym przeprowadzili co najmniej 15 zabiegów usunięcia nowotworu jelita (wykorzystując także techniki laparoskopowe) , co najmniej dwóch specjalistów w dziedzinie
patomorfologii, co najmniej dwóch lekarzy gastroenterologów, lekarza specjalisty w
dziedzinie radioterapii onkologicznej, onkologów klinicznych, pielęgniarki, fizjoterapeutów,
psychoonkologów i dietetyka.
Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego (ang. Colon Cancer Units) obejmie pacjentów
kompleksową diagnostyką i leczeniem. W całym kraju będą obowiązywały jednolite - dla
każdej placówki medycznej wchodzącej w skład sieci – standardy dotyczące rozpoznania i
leczenia, wsparcia psychologicznego i monitorowania stanu zdrowia pacjenta po przebytej
chorobie nowotworowej. Mają one poprawić rokowania pacjentów i jakość ich życia.
Przypomnijmy - nowotwory jelita grubego zajmują drugie miejsce wśród wszystkich chorób
nowotworowych w Polsce oraz są drugą z przyczyn śmierci onkologicznie chorych.

Ryszard Waldun lubuski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Dodaj komentarz