Leśne wybrało

29 września godz. 17.00 na Osiedlu Leśnym odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Osiedla Leśnego. Od roku Zarząd nie mógł normalnie funkcjonować z powodu niepełnego składu. Niestety sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiała zorganizowanie tradycyjnych wyborów.

Podczas spotkania wyborczego wyłoniono 4 kandydatów do uzupełnienia Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty wyborcze i nastąpiło formalne, tajne głosowanie. W wyniku procedury wyłoniono 4 nowych Członków Zarządu do 7 osobowego gremium. Komisja skrutacyjna pod przewodnictwem Mariana Romaszko stwierdziła, że 27 głosów było ważnych. Wszyscy kandydaci do Zarządu uzyskali aprobatę głosujących mieszkańców. Wśród nowych osiedlowych działaczy znaleźli się: Izabela i Zbigniew Baran, Maciej Sobczak oraz Bartlomiej Dadok. Wyboru dokonało 29 mieszkańców Osiedla Leśnego. Pracę Nowego Zarządu będzie organizował Przewodniczący Edward Boczarski. Pomimo faktu, że zebranie miało charakter techniczny, a jedynym punktem były wybory uzupełniające, nadarzyła się także sposobność do dyskusji na temat bieżących problemów Osiedla. W tej części mieszkańcy skoncentrowali się na problemie gospodarki odpadów komunalnych.

 

 

 

 

 

 

red.

Dodaj komentarz