PRZYRZECZENIE NOWYCH CZŁONKÓW JS 2240 "STRZELEC" KOSTRZYN NAD ODRĄ!!!

22 stycznia 2022 roku, w 159. Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, przed Pomnikiem Saperów w Gozdowicach pięciu strzelców złożyło przyrzeczenie strzeleckie. Tym samym szeregi Związku Strzeleckiego „Strzelec” JS 2240 Kostrzyn nad Odrą powiększyły się o kolejnych członków, którzy w ten jakże wyjątkowy dzień zdecydowali się kontynuować piękne tradycje piłsudczykowskiego Ruchu Strzeleckiego.

W uroczystości, która miała miejsce 22 stycznia udział wzięli także przyszli strzelcy z Żabic oraz Oficer Wydziału Rekrutacji ppor. Przemysław Walczak reprezentujący Wojskową Komendę Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. Przygotowania do tego dnia trwały już od jakiegoś czasu i nie obyło się bez komplikacji. - mówi sierżant Związku Strzeleckiego Maciej Ciesielski dowódca JS 2240 Kostrzyn nad Odrą - Tym bardziej cieszę się, że mogłem, w miarę naszych możliwości, zgodnie z przyjętym ceremoniałem, przyjąć przyrzeczenie strzeleckie od pięciu kandydatów, którzy chcą kontynuować tradycje strzeleckie piłsudczyków. Muszę w tym miejscu podziękować wszystkim, dzięki którym mogliśmy przyjąć numer jednostki, który nawiązuje historycznie do 14 Batalionu Saperów - JW 2240 Kostrzyn. To nie czas i miejsce, aby mówić o planach na przyszłość, dzisiaj skupiamy się na celebrowaniu tego historycznego dla nas momentu.

Zanim jednak doszło do przyrzeczenia, kandydaci na strzelców wraz z dowódcą jednostki, bladym świtem, wyruszyli marszem z Kostrzyna nad Odrą do Czelina, aby po drodze, na postoju, zdać egzamin teoretyczny, na stopnie strzeleckie i około południa dotrzeć do celu. To tutaj, przy pierwszym, historycznym słupie granicznym, wkopanym przez żołnierza polskiego na przyszłej granicy Polski, oddano hołd poległym i wykonano pamiątkowe zdjęcia. Tutaj dołączyli także do strzelców kandydaci na strzelców z Żabic, aby wspólnie udać się pod Pomnik Sapera w Gozdowicach. Tam czekał już na wszystkich podporucznik Przemysław Walczak, który z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. gratulował nowym Strzelcom pielęgnowania historii kostrzyńskiego garnizonu i kultywowania tradycji piłsudczyków. Witając zebranych ppor. P. Walczak wyraził nadzieję, że swoją karierę młodzi Strzelcy zwiążą w przyszłości z Wojskiem Polskim. Po przywitaniu dalsze uroczystości poprowadził sierż. ZS M. Ciesielski, który zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytał treść przyrzeczenia strzeleckiego, a pięciu nowym strzelcom JS 2240 Kostrzyn nad Odrą wręczył stopnie strzeleckie i Odznaki Organizacyjne jednostki. Cała uroczystość odbywała się w podniosłej, ale i jakże serdecznej atmosferze, a sierżant w swojej płomiennej przemowie witał strzelców w szeregach JS 2240 raczej jak ich ojciec, a nie ich dowódca, co tylko może świadczyć o wysokim morale jednostki i wspaniałej atmosferze.

Na koniec ppor. P. Walczak zaprosił wszystkich do bezpłatnego zwiedzania pobliskiego Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach. W budynku obecnego muzeum w czasie forsowania Odry mieścił się sztab dowodzenia szefa wojsk inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego i dowódcy 6. Batalionu Pontonowo-Mostowego, a przewodnik i prezentowane eksponaty pozwoliły nam dosłownie przenieść się do roku 1945 i z ciężkim sercem opuszczaliśmy muzeum, gdzie czas nam błyskawicznie „uciekł”. Po wykonaniu pamiątkowych fotografii wszyscy wróciliśmy do bazy kostrzyńskich strzelców, gdzie już planujemy kolejne przedsięwzięcia: W tym miejscu JS 2240 Kostrzyn nad Odrą pragnie podziękować przede wszystkim władzom Związku Strzeleckiego „Strzelec” za przyjęcie kostrzyńskiej jednostki w grono Stowarzyszenia i nadanie tak zaszczytnego numeru jednostce, co będzie nas mobilizować tylko do jeszcze lepszej pracy. Dziękujemy ppor. Przemysławowi Walczakowi za udział w uroczystości i komendantowi WKU w Gorzowie Wielkopolskim Panu ppłk Adamowi Kotarakowi za przygotowanie ciepłego, żołnierskiego posiłku i przekazanie suwenirów, które będą nam jeszcze długo przypominać ten dzień. Dziękujemy Miastu Kostrzyn nad Odrą za zorganizowanie transportu i wsparcie logistyczne. Dziękujemy tym wszystkim wymienionym i nie wymienionym z nazwiska, którzy nas wspierają, pomagają nam i są z nami.

 

Ze strzeleckim pozdrowieniem - sierż. ZS Maciej Ciesielski.

Związek Strzelecki „Strzelec” JS 2240 Kostrzyn nad Odrą

 

Dodaj komentarz