Śladami miejsc pamięci II Wojny Światowej

18 marca 2022 roku, kadeci z gorzowskiego korpusu kadetów im. Zesłańców Sybiru przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp, uczestniczyli w wycieczce pt. "Śladami miejsc pamięci II Wojny Światowej", która odbyła się pod patronatem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gorzowie Wlkp.

Kadeci rozpoczęli swoją historyczną podróż od zwiedzania Muzeum Martyrologii w Słońsku. Ekspozycja muzeum nawiązuje do funkcjonujących w Słońsku w czasach hitlerowskich więzienia i obozu koncentracyjnego. Odwiedzających zaskoczyły nietuzinkowe biografie przetrzymywanych tu więźniów. Był wśród nich m.in. Carl von Ossietzky, dziennikarz z Hamburga. Jako wybitny humanista, propagator rozwiązań pokojowych, naraził się hitlerowcom i w 1933 r. został aresztowany. Jego uwięzienie wywołało międzynarodowe oburzenie. Za swe osiągnięcia von Ossietzky otrzymał w 1935 r. Pokojową Nagrodę Nobla. Jej osobisty odbiór uniemożliwiły mu ówczesne władze III Rzeszy. Kolejną atrakcją był zorganizowany przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Panią Dominikę Piotrowska-Kuipers, quiz z nagrodami, po którym uczniowie zwiedzili ruiny zamku rycerskiego Joannitów.

Po zwiedzaniu obiektów historycznych słońska, kadeci na specjalne zaproszenie pana sołtysa i jednocześnie prezesa koła łowieckiego dzik, pana Franciszka Jamniuka, udali się do urokliwych Ownic na posiłek w postaci myśliwskiego specjału - kociołka, przygotowanego na ognisku. Tam odbył się również konkurs drużynowy z nagrodami, przeprowadzony przez łowczych koła nt. bytowania w lesie, co ma istotne znaczenie dla przyszłych żołnierzy - relacjonuje inicjator i koordynator przedsięwzięcia ppor. Przemysław Walczak.

Ostatnią atrakcją dnia było zwiedzanie Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Kostrzynie nad Odrą. Przewodnik wycieczki, Pan Jerzy Dreger, z nieopisaną pasją opowiadał kadetom o historii starego miasta. Zachwyceni kadeci, mogli się w wyobraźni przenieść do tamtych czasów i zobaczyć w jakich warunkach funkcjonowali ówcześni mieszkańcy czy więźniowie. Uczniowie mieli również okazję zwiedzić jeden z trzech zachowanych bastionów twierdzy Kostrzyn i jedyny udostępniony zwiedzającym. Od roku 2014 w Bastionie Filip prezentowana jest stała ekspozycja muzealna. Prezentuje ona wybrane aspekty dziejów miasta i garnizonu od początku istnienia twierdzy oraz zmagań wojennych toczących się w okolicy na przestrzeni wieków. Szczegółowo zostały zaprezentowane walki o miasto w lutym i marcu 1945, oraz dzieje samego bastionu. Syntetycznie i klarownie został ukazany proces stopniowej rozbudowy i modernizacji twierdzy. Dużo miejsca poświęcono kataklizmowi wojny siedmioletniej i zniszczeniu miasta w przeddzień bitwy pod Sarbinowem 25 sierpnia 1758 roku. Ekspozycja jest interaktywna, do dyspozycji kadetów zostały oddane oryginalne eksponaty i znaleziska, a także urządzenia audiowizualne (filmy, słuchowiska), makiety, modele , repliki broni itp.

- Takie wycieczki mają na celu krzewienie ducha patriotyzmu wśród młodych kadetów, którzy ostatnie dwa lata nauki spędzili zamknięci w domu przed monitorami swoich komputerów. To właśnie na Nas, wychowawcach i opiekunach spoczywa obowiązek odbudowania pomiędzy uczniami więzi, którą utracili i wskazanie im właściwej drogi - drogi honoru - powiedział ppor. Przemysław Walczak.

Jak zapewnił Pan Sołtys Franciszek Jamniuk, sponsor i współorganizator wycieczki: „To nie ostatnia impreza tego typu dla uczniów klas o profilu wojskowym. Widząc dzisiejszy zachwyt i zaangażowanie tych młodych kadetów, nie byłbym sobą, gdybym na tym poprzestał. Może z czasem, uda się pójść o krok dalej i zorganizować dla uczniów zawody strzeleckie pod okiem profesjonalnych instruktorów. Darz Bór, drodzy kadeci."

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim dziękuje głównemu sponsorowi, Panu Franciszkowi Jamniukowi za ogromną pomoc w organizacji wycieczki, Pani Dominice Piotrowskiej-Kuipers i Panu Jerzemu Dregerowi, za wielką charyzmę i pasję w relacjonowaniu trudnych i bolesnych wydarzeń historycznych oraz opiekunom i kierowcy autokaru za pieczę nad kadetami i bezpieczne ich dowiezienie.

 

Dodaj komentarz