Walne Zebranie Członków Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

W dniu 17. 03. 2022 r. w Rotundzie Kostrzyńskiego Zespołu Szkół odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.

Solidaryzując się z Narodem Ukraińskim na wstępie wysłuchaliśmy oświadczenia przedstawiciela Rady Miasta Michała Kunta w sprawie pomocy uchodżom z Ukrainy. Skutki najazdu Rosji na Ukrainę znamy z mediów, ponad dwa miliony uchodżców, tragedia.

W jaki sposób możemy pomóc uchodżcom. Oferując miejsce zamieszkania dla uchodżcow w swoim domu – zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Miasta tel. 95 727 81 00. Zgodnie z przyjętą ustawą osobom i podmiotom które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie.

Przekazując wsparcie rzeczowe w dwóch punktach przyjmowania pomocy materialnej – w Biurze Firmy Fistal ul.Gorzowska 110 – od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 oraz WF Kostrzyn – centrum handlowe Rondo – ul. Sikorskiego 16 – czynne w godzinach otwarcia klubu.

Zgłaszając się do pracy przy przygotowaniu przesylek pomocy charytatywnej skierowanej dla potrzebujących na Ukrainie. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 570 530 270 lub zgłaszając się bezpośrednio do magazynów firmy Fistal ul. Gorzewska 116 Kostrzyn nad Odrą.

Musimy się liczyć z tym, że nasza praca i wysiłek nie będzie akcją kilkudniową, może być akcją na wiele miesięcy. Musimy uzbroić się w cierpliwość i wyrozumiałość, żeby sprostać zadaniom.

W celu uatrakcyjnienia spotkania przewodniczący Klubu Józef Żarski zadbał o część artystyczną Walnego Zebrania. Wysłuchaliśmy godzinnego wystęu śpiewaczki, solistki opery Nova, w Bydgoszczy pedagog bydgoskiej Akademii Muzycznej wykładowcy Szkoły Muzycznej w Gorzowie Wlkp. Pani Beaty Gramzy. W skupieniu wysłuchaliśmy arii i pieśni znanych kompozytorów europejskich. Po zakończonym spektaklu owacje na stojąco.

W części oficjalnej Klubu zrzeszającego 105 członkow, przewodniczący Jozef Żarski przedstawił sprawozdanie z dzialalności Klubu za lata 2018 – 2022. Członkowie Klubu uczestniczyli w szeregu spotkań i uroczystości Swiąt Narodowych, rocznicowych, noworocznych. Kultywowano wspomnienia miejsc z których pochodzą członkowie Zorganizowano wycieczki zagraniczne na tereny bliskie naszym czasom dzieciństwa.. W 2018 r członkowie zwiedzali Lwów i okolice, w 2019 r. byli w Bieszczadach, ponownie we Lwowie, w Bardejowie na Słowacji i w Krakowie, w 2021 r. zorganizowano wycieczkę na Litwę, Łotwę i Estonię. Pod koniec 2021 r. na zaproszenie senatora Władysława Komarnickiego zorganizowano wyjazd do Warszawy.

Dzięki inicjatywie dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą wznowione zostało wydanie ksiązki Józefa Żarskiego ,, Dżurków – ziemia ojców naszych". Ocenę działalności Klubu przedstawiła przewodnicząca komisji rewizyjnej Helena Rudaniecka. Przewodnicząca wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Pracę Zarządu oceniono pozytywnie i jednogłośnie udzielono absolutorium.

Przeprowadzono wybory władz Klubu T.M. L i K. P-W. na następną kadencję 2022 – 2025 r. Zgodnie z postanowieniem członków wybory przeprowadzono w sposób jawny. Ponieważ do pracy zarządu nie było żadnych zastrzeżeń, przegłosowano jednogłośnie aktualny skład Zarządu:

Józef Żarski - przewodniczący

Halina Kochanowska – z-ca przewodniczacego

Emilia Hładka – członek

Jerzy Czyżewski – członak

Michał Kunt – członek.

Na zastępcę członka Zarządu wybrano Jolantę Żarską

Walne Zgromadzenie Członków powierzyło prowadzenie prac finansowych Klubu Pani Cecylii Kołodziejczyk.

Powolano Komisję Rewizyjną w skład której weszli: Helena Rudaniecka, Ewa Dumańska, Bogusława Strojnowska.

Walne Zgromadzenie członków Kluu ustaliło wysokośc skladek członkowskich rocznie.

emeryci i renciści – 30,00 zł.

członkowie pracujący – 40,00 zł

wpisowe - 10,00 zł.

Bądżmy dobrej myśli, że nasza prężna organizacja nadal będzie kultywować tradycje naszych ojców, nadal będziemy wspominać i odwiedzać miejsca naszego pochodzenia, naszych rodziców i dziadków.

 

 

 

Andrzej Dudkiewicz

Dodaj komentarz