LOW – zakochaj się w obszarach wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego rozstrzygnął 5 jubileuszową edycję działania Lubuska Odnowa Wsi. To wsparcie dla organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego, m. in. jednostek OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych czy też zespołów śpiewaczych i tanecznych. Przez 5 edycji Samorząd Województwa wsparł blisko 500 projektów na kwotę prawie 5 mln złotych.

- Już od 5 lat organizacje pozarządowe mogą korzystać z dofinansowania na różnego rodzaju wyposażenie. Jednostki OSP kupowały sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zespoły ludowe instrumenty i stroje a zespoły sportowe sprzęt, który ułatwia codzienne funkcjonowanie. Każdego roku do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wpływa ponad 200 wniosków, z czego prawie połowa uzyskuje dofinansowanie – powiedział Zbigniew Kołodziej – jeden z pomysłodawców działania LOW i przewodniczący komisji rolnictwa i ochrony środowiska w lubuskim Sejmiku.

O dofinansowanie starało się 16 organizacji z powiatu gorzowskiego, ale tylko jedna otrzymała wsparcie. To klub sportowy LUKS „Junior” Różanki. Jak powiedział Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan Arkadiusz Dąbrowski, który nadzoruje obsługę działania Lubuska Odnowa Wsi, beneficjenci bardzo często popełniają błędy formalne, co powoduje odrzucenie wniosku właśnie ze względów formalnych.

Inaczej sytuacja przedstawia się w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie o dofinansowanie ubiegało się 5 organizacji, a otrzymało 4. Lepiej jest także w powiecie strzelecko-drezdeneckim, gdzie na 14 wniosków - 4 uzyskały dofinansowanie. Skąd bierze się więc słaby wynik naszego regionu?

Rozmawiałem z Dyrektorem Departamentu na ten temat. Otóż bardzo mało beneficjentów dzwoni z pytaniami przed złożeniem wniosku i popełnia wiele błędów. Dlatego zaproponowałem organizację szkolenia dla NGS-ów z naszego powiatu i uzyskałem zapewnienie wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna jak i dyrektora Dąbrowskiego, że takie szkolenie odbędzie się przed kolejną przyszłoroczną edycją.

Działanie Lubuska Odnowa Wsi to inicjatywa, w ramach której organizacje pozarządowe realizują wiele ciekawych projektów. To m. in. warsztaty taneczne czy żeglarskie, konkursy śpiewacze, tor przeszkód do tresury psów ratujących życie, turnieje sportowe i wiele, wiele innych.

Kolejny konkurs już na początku 2023 roku. Wszelkie informacje można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu 68 456 52 25 lub adresem email: sekretariatdfw@lubuskie.pl

 

Antoni Sołtys

Dodaj komentarz