BURMISTRZ STAREGO MIASTA W KOSTRZYNIE - PRO MEMORIA

Włodzimierz Czajkowski – pierwszy powojenny „Burmistrz Starego Kostrzyna”. Syn Fidelisa i Marianny, urodził się 10 sierpnia 1935 roku w Poznaniu. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1953 roku w Zielonej Górze. Następnie w latach 1955-1957 odbył służbę wojskową w Podoficerskiej Szkole Młodszych Specjalistów Wojsk Pancernych we Wrocławiu. Po ukończeniu nauki i służby został przeniesiony do rezerwy w stopniu plutonowego. Po przeszkoleniu wojskowym w rezerwie został awansowany na stopień sierżanta Wojska Polskiego w korpusie podoficerów służby czołgowej. Po zakończeniu służby wojskowej przez całe życie związał się z transportem i budownictwem oraz pracował w firmie Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Transbud w Szczecinie i Zielonej Górze, pełniąc funkcję Zastępcy Kierownika Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp. Od 1958 roku mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą. W czasie swojej pracy zawodowej nieustannie brał czynny udział w życiu społecznym regionu i miasta Kostrzyna nad Odrą. Aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Kostrzyna. Swoją sumienną pracą w znaczący sposób przyczynił się do świetności naszego miasta Kostrzyna nad Odrą, zwłaszcza podczas prac przy gazyfikacji w latach 1982 – 1989, jako aktywny członek Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu. Był też sumiennym i wzorowym pracownikiem Urzędu Miasta, któremu powierzono odpowiedzialne stanowisko, nadzorowania pracami na kostrzyńskiej starówce. W dniu 23 kwietnia 1994 r. rozpoczęło się symbolicznie odgruzowywanie Starego Miasta. Włodzimierzowi Czajkowskiemu powierzono kierownictwo niewielkiej grupy pracowników zatrudnionych na Starym Mieście. Od 8 grudnia 1994 roku pełnił też funkcję sekretarza w Społecznym Komitecie Porządkowania Terenu Starego Miasta Kostrzyna. W ciągu dziesięciu lat mozolnej pracy na porośniętych dziką roślinnością, zasypanych gruzami, ulicach, placach i kwartałach rozpoczął ożywianie Starego Miasta, zyskując sobie miano: „ BURMISTRZA STAREGO KOSTRZYNA”. Jeszcze w 1994 roku odsłonięte zostały główne ulice i place. Później odgruzowano Bastion Filip, położony u zbiegu fosy i Odry. Za jego „rządów” na Starym Mieście odnaleziono wiele cennych zabytków, m.in.: armatę, która obecnie eksponowana jest przy bastionie; płytę z epitafium pierwszego komendanta twierdzy Hildebranta von Krachta; w pomieszczeniach Bastionu Król odkryto magazyn broni z okresu II wojny światowej; zostało odnalezione cynkowe wieko z sarkofagu Katarzyny Brunszwickiej pochodzące z 1882 roku.

W lipcu i sierpniu 1997 roku w czasie „wielkiej wody w Kostrzynie nad Odrą” nadzorował prace przy budowie wałów przeciwpowodziowych z worków napełnianych piaskiem na Starym Mieście.

Po czterech latach pracy, w dniu 9.10.1998 roku bardzo wzruszony współuczestniczył w uroczystościach związanych z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę pierwszego budynku na Starym Mieście. Wkrótce po pierwszej rewitalizacji z Jego udziałem w dniu 24 października 1999 roku w Bastionie Filip została zorganizowana pierwsza wystawa zatytułowana „Historia i Współczesność”. Odbyło się jednocześnie pierwsze polsko-niemieckie spotkanie towarzystw historycznych na Starym Mieście z udziałem dawnych mieszkańców, dla których był niezwykle gościnnym gospodarzem. Jeszcze przed powstaniem Muzeum Twierdzy bardzo chętnie służył pomocą wszystkim zwiedzającym starówkę. Był jej bezsprzecznym propagatorem.

Za zgodą Urzędu Miasta udostępniał konserwatorom zabytków, turystom oraz mass mediom pomieszczenia: Bramy Berlińskiej, Bastionu Filip oraz Król.

Jak przystało na dobrego gospodarza i „Burmistrza“ osobiście nadzorował i ustawiał tablice informacyjne w języku polskim i niemieckim przeznaczone dla turystów. Od 2000 przez pięć pierwszych edycji współuczestniczył w organizacji i zabezpieczeniu logistycznym „Dni Twierdzy Kostrzyn”. Z funkcją pełnioną na Starym Mieście rozstał się po dziesięciu latach w dniu 29 października 2004 roku. W dniu pożegnania z pracą i obowiązkami na Starym Mieście, Włodek Czajkowski oprócz podziękowań od władz miasta, życzeń i prezentów otrzymał od Przyjaciół piękny upominek w postaci dedykowanego dla Niego wiersza:

STARE MIASTO

W te ruiny tchnąłeś życie,

w każdy kamień, w każdy kątek.

Pewnie nie raz marzysz skrycie,

by ożywić ten zakątek.

Jakże smutno wśród zieleni

odkryć schody i piwnice

pełne gruzu i korzenie.

A gdzie domy, kamienice?

Nie ma ludzi na chodniku,

nikt przez okno nie spoziera,

nie ma śmiechu, wrzawy, krzyku

i stróż bramy nie otwiera.

Jeszcze sporo wody w Odrze

spłynie niczym do naszych źrenic

nowy obraz miasta dotrze,

a z nim cały rząd kamienic.

I aleje i zaułki,

i ulice brukiem słane,

przy nich place i kościółki

witrażami malowane.

Wszystko Starym Miastem zwane

ale jakże inne przecież,

razem z Włodkiem budowane

On Burmistrzem tutaj wiecie!


Aktywnie działał w Miejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Kostrzyna nad Odrą „ Przyszłość ”, gdzie był odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru nad zabytkami, kontrolą ich stanu i inicjowanie przedsięwzięć renowacyjno-konserwatorskich. Za swoją pracę zawodową i aktywność społeczną był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m.in.: Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Transportu PRL”; Honorową Odznaką „Za zasługi dla województwa gorzowskiego”; Odznaką „Zasłużony Dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”; Medalem 40 – lecia Polski Ludowej; Brązową Odznaką OHP; Honorową Odznaką „Zasłużony dla Gorzowskiego Kombinatu Budowlanego; Srebrną Odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi” oraz Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi. Włodzimierz Czajkowski dwukrotnie wymieniany jest w monografii miasta: jako osoba aktywna w pracach Samorządu Mieszkańców oraz członek budowy miejskiej sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą w latach 1982 -1989. W dniu 18 maja 1988 roku uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej został wyróżniony odznaką „ZASŁUŻONY DLA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ”.

Zmarł po długiej chorobie w dniu 24 czerwca 2012 roku.

Włodzimierz Czajkowski został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kostrzynie nad Odrą. Zmarłemu w ostatniej drodze towarzyszyła Rodzina, Sąsiedzi, Koledzy i Przyjaciele. Pożegnaliśmy Go z głębokim, prawdziwym bólem, szacunkiem i przeświadczeniem, że odszedł Ktoś Bliski i Przyjaciel. Włodek odszedł od nas, jako niezwykle prawy, szlachetny, skromny Człowiek wielkiego serca, troskliwy mąż i ojciec, wypróbowany Kolega, Przyjaciel. Był niekwestionowanym burmistrzem Starego Miasta i takim pozostanie w naszej pamięci.

Jego sylwetkę przedstawiłem w dniu 2 września 2012 roku na sesji historycznej podczas XIII Dni Twierdzy. Biogram Włodzimierza Czajkowskiego został zamieszczony w książce wydanej w tym samym roku przez Księgarnię Akademicką Zielona Góra oraz Muzeum Miasta i Twierdzy Kostrzyn pt.: Miasto i twierdza Kostrzyn nad Odrą: wykopaliska, cmentarze, świątynie.

Ps. A może Dyrekcja Muzeum nada Jego Imię dla skweru przed Bastionem Filip?

Józef Piątkowski

Dodaj komentarz