Co słychać u Kresowian?

Rok 2023 Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich rozpoczął od Walnego Zebrania jego członków, które odbyło się 20 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Zebrani wysłuchali sprawozdania przewodniczącego z pracy Zarządu Klubu za 2022 rok i przyjęli „Plan pracy Klubu na rok 2023”. Przed rozpoczęciem Walnego Zebrania przewodniczący złożył życzenia wszystkim Paniom z okazji minionego już, ale wciąż aktualnego, Święta Kobiet, wręczając symboliczną różę Halinie Kochanowskiej, Teresie Hipsz, Adeli Pawlukiewicz, Joannie Tarabule oraz Franciszce Rejniak.

W 2022 roku Zarząd Klubu zorganizował wyjazd do Siekierek na uroczystość związaną z rocznicą forsowania Odry przez I Armię Wojska Polskiego w kwietniu 1945 roku oraz wycieczkę do Gruzji.

W Kostrzynie nad Odrą gościliśmy zespół Jana Mieżyńskiego, aktora Teatru Gorzowskiego z jego repertuarem słowno-muzycznym. W listopadzie 2022 r. doktor Przemysław Słowiński z Akademii Jakuba z Paradyża zaprezentował klubowiczom wykład na temat polskiej drogi do odzyskania niepodległości. Na naszych spotkaniach dwukrotnie mogliśmy także wysłuchać duetu muzycznego „Duo Concertante” z Filharmonii Gorzowskiej. Wszystkie nasze wyjazdy i spotkania miejscowe dokumentował Jan Mazurek a relacje z tych wydarzeń publikowane były w lokalnej prasie.

W „Planie pracy na rok 2023” zakładamy: spotkania autorskie z prof. Stanisławem Nicieją; jednodniowy wyjazd do Dobiegniewa, Mierzęcina i Berlina; wycieczkę do Pragi oraz Budapesztu; udział w miejskiej uroczystości upamiętniającej „Rzeź Wołyńską”; zorganizowanie wspólnie z Miejską Biblioteką spotkania z okazji Święta Niepodległości; zorganizowanie razem z Zespołem Szkół spotkania z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku; kontynuowanie współpracy z Urzędem Miastka i jego jednostkami organizacyjnymi; organizowanie spotkań integracyjnych członków Klubu.

Na zakończenie Walnego Zebrania członków Klubu burmistrz miasta Andrzej Kunt poinformował zebranych o pomocy humanitarnej udzielanej przez miasto partnerskiemu Samborowi na Ukrainie. Mieszkańcy Kostrzyna nad Odra wykazali wiele dobrej woli i otwartego serca, aby nieść pomoc naszym sąsiadom na Ukrainie. Dzięki zaangażowaniu kostrzynian i naszym niemieckim partnerom udało się wysłać już szósty konwój humanitarny do Sambora. Pomoc obejmowała artykuły spożywcze i higieniczne, odzież, agregaty prądotwórcze, latarki i wiele innych niezbędnych produktów. Wszystkie transporty pilotował, w ramach swojego wolnego czasu, pracownik Urzędu Miasta – Arek Stotko. Zebrani z aprobatą wysłuchali działania burmistrza na rzecz pomocy Ukraińcom.

 

 

Józef Żarski

Dodaj komentarz