Pomysł na zakorkowane rondo Unii Europejskiej

W ostatnich miesiącach istotnym problemem funkcjonowania sieci drogowej Miasta, szczególnie w godzinach szczytu jest zatłoczenie ronda Unii Europejskiej, znajdującego się u zbiegu ulic: Sikorskiego, Niepodległości i Gorzowskiej. Zatłoczenie ronda spowodowane jest czynnikami w zasadzie niezależnymi ani od organów, ani Mieszkańców- są to cztery powody:

- zamknięte jednocześnie dwa szlabany kolejowe na ulicy Sikorskiego i Niepodległości i coraz dłuższe składy przejeżdżające torowiskiem;

- tranzytowy charakter DK 31 ( ulicy Sikorskiego);

- godziny pracy zakładów produkcyjnych mieszczących się na terenie KSSSE w jej części od ul. Drzewickiej i zmiany brygad;

- remont mostu drogowego nad rz. Wartą i planowana przeprawa tymczasowa.

Wszystkie powyższe powody, jak również zwykły ruch Miasta skutkują zatłoczeniem ronda Unii Europejskiej i koniecznością oczekiwania w korkach. Jest to specyficzne miejsce, ponieważ znajduje się u zbiegu drogi powiatowej 1382 F (ul. Niepodległości), drogi gminnej 101448 F ( ul. Gorzowska) oraz drogi krajowej DK 31 ( ul. Sikorskiego). Skutkuje to tym, że rondo Unii Europejskiej znajduje się u zbiegu ulic zarządzanych przez 3 odrębne jednostki ( Miasto Kostrzyn nad Odrą, Powiat Gorzowski i GDDKiA).

Mając świadomość skomplikowania formalnego tej sytuacji, ogromu prac wstępnych i organizacyjnych pozwalających zrealizować koncepcję oraz z pewnością ogromu nakładu pracy, jakiego wymaga jej realizacja, Anna Wichlińska oraz Łukasz Dombek przedstawili koncepcję wprowadzenia rozwiązań skutkujących zapewnieniem przepustowości i przejezdności głównego ronda w Mieście i złożyli ją w formie petycji do Urzędu Miasta w Kostrzynie oraz wniosku do Starostwa Powiatowego.

Zarys koncepcji przedstawiony jest na planszy graficznej i zakłada wprowadzenie odrębnego pasa do skrętu w prawo bez potrzeby wjazdu na rondo. W rezultacie rondo będzie służyło kierującym chcącym jechać prosto lub skręcić w lewo. Koncepcja zakłada budowę pasa do skrętu w prawo bez konieczności ingerencji w aktualną topografię ronda. Części ulic: Niepodległości, Sikorskiego i Gorzowskiej w zakresie wybudowanych wzdłuż ciągów pieszych musiałyby zostać przebudowane kosztem chodników, jednak w tym obrębie znajduje się wystarczająco miejsca na dobudowanie pasa ruchu i odtworzenie chodników, a co więcej istnieje formalna możliwość wykonania takiej inwestycji w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Koncepcja zakłada wprowadzenie takiego ronda, jakie funkcjonuje w ciągu DK 31 u zbiegu ulic Północnej i Sportowej ( na wysokości dawnego Przystanku Woodstock).

Petycja zakłada potrzebę analizy formalnej, technologicznej i finansowej takiego rozwiązania oraz, przede wszystkim koordynację działań trzech zarządców dróg- Miasta Kostrzyn, Powiatu Gorzowskiego i GDDKiA. Zakłada zatem podjęcie prac, których rezultatem byłoby zawarcie porozumienia w w/w zakresie.

Pomysłodawcy Anna Wichlińska i Łukasz Dombek zastrzegają: Kierując naszą petycję nie oczekujemy podjęcia działań niemożliwych, zdając sobie sprawę z tego, że przedstawiona koncepcja jest trudna do realizacji i wymaga zsynchronizowania woli, założeń budżetowych i interesów trzech różnych podmiotów. Oczekujemy jednak, że pomysł ten spotka się z dostrzeżeniem problemu coraz gorszej komunikacji w coraz bardziej rozwijającym się Mieście oraz analizy pod kątem formalnym, technologicznym, topograficznym i budżetowym przedstawionego pomysłu. Obserwując dotychczasową współpracę jednostek samorządowych, będących adresatami petycji, pozostajemy w przekonaniu, że i ta współpraca spotka się z akceptacją i realizowana będzie z powodzeniem.

 

Dodaj komentarz