Światowy Dzień Mokradeł

Co roku, 2 lutego od 1997 roku na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Święto terenów podmokłych upamiętnia podpisanie 02 lutego 1971 roku Konwencji Ramsar tj. konwencji o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Nazwa konwencji nawiązuje do irańskiego miasta Ramsar, w którym została ustanowiona. miasta, w którym została ustanowiona tj. irańskiego miasta Ramsar

Poza międzynarodowym wymiarem tej międzynarodowej umowy, ma ona olbrzymie znaczenie dla ochrony przyrody. Jest to jedyny internacjonalny układ poświęcony określonemu typowi ekosystemu.

Obchody Światowego Dnia Mokradeł mają na celu rozpowszechnianie funkcji jakie pełnią tereny podmokłe w przyrodzie oraz w życiu codziennym człowieka. Co roku, Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod innym hasłem. Tegoroczne hasło to „Nasza przyszłość zależy od mokradeł” (Wetlands for our future)

Park Narodowy „Ujście Warty” od wielu lat włącza się w obchody Światowego Dnia Mokradeł. W tym roku święto odbyło się 01 lutego 2015 r., w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie. Park Narodowy „Ujście Warty”, jako jeden z najcenniejszych obszarów podmokłych w Polsce, został wpisany na listę Konwencji Ramsar w 1984 r (wówczas jako Rezerwat „Słońsk”). Pozostała część obszaru została objęta włączona do konwencji w 2007 roku.

Imprezę otworzył Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” Pan Konrad Wypychowski, otwierając wystawę pt. „ Odkrywanie Biebrzy”.

Pierwszą prezentację pt. „Znaczenie mokradeł dla ludzi oraz przyrody” wygłosiła Pani Agata Jirak. Pani Agata podkreśliła szereg funkcji jakie pełnia tereny podmokłe w codziennym życiu ludzi. Zwróciła uwagę na to, że są naturalnymi zbiornikami wody pitnej, pełnią funkcję przeciwpowodziową, łagodzą klimat, magazynują wodę, chronią bioróżnorodność czy też są źródłem dochodów. Poruszyła również aspekt zanikania terenów podmokłych oraz zagrożeń w życiu człowieka, jakie może przynieść ich degradacja tj. ograniczony dostęp do wody pitnej, większe narażenie lądu na działanie sztormów, większe ryzyko powodziowe. Na koniec przedstawiła różne sposoby ochrony tych terenów oraz jak w żuciu codziennym można włączyć się do ich zachowania. Każdy może w łatwy sposób przyczynić się do zachowania tych terenów przekazując znajomym wiedzę na temat funkcji jakie pełnią tereny podmokłe w przyrodzie i życiu człowieka.

Kolejną atrakcją imprezy był występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników z Kostrzyna nad Odrą. Dzieci zostały przygotowane pod kierunkiem Pań: Małgorzaty Pezowicz oraz Elżbiety Strof. Scenariusz przedstawienia obejmował niekorzystny wpływ zaśmiecania i osuszania mokradeł na zasiedlające tereny podmokłe zwierzęta. Młodzi aktorzy wcielili się w różne role m.in. wędkarzy czy zwierząt mieszkających na mokradłach: m.in. żaby, bobra, raka, ryb. Nie zabrakło także samej Pani Wody. Występ zwieńczyło muzyczne przedstawienie, w którym dzieci używały takich instrumentów jak bębenek, grzechotka, trójkąt czy tamburyn. Występ przedszkolaków przyjęto z entuzjazmem, nagradzając ich brawami oraz upominkami z Parku.

Po przedstawieniu, prelekcje pt. „Czy nad Wartą żyją wodniki” wygłosiła Pani Magda Mądrawska-Okołów. Pani Magda w ciekawy sposób zapoznała uczestników imprezy z demonami oraz półdemonami zamieszkującymi tereny podmokłe. Pani Magda przed omówieniem poszczególnych demonów rozdała czerwone wstążki, aby uchronić gości przed złymi urokami, jakie mogą rzucić mieszkańcy mokradeł tj. m.in. utopce, wodniki, rusałki, dziwożony, wiły. Pani Magda skrupulatnie omówiła każdy rodzaj demona oraz półdemona, przybliżając uczestnikom ich wygląd zewnętrzny oraz sposoby osaczania swoich ofiar. Uczestnicy zapewne nie raz zastanowią się zanim wybiorą o wieczornej porze na mokradła, choć dzięki zdobytej wiedzy będą potrafili rozpoznać ich mieszkańców a czerwone wstążki uchronią ich od „złego”. Pani Magda na koniec nawiązała również do demonicznych inspiracji. Największy entuzjazm wzbudził fragmenty bajki o Wodniku Szuwarku oraz „Konopielki”.

 

Po zakończeniu prezentacji, osoby chętne mogły wziąć udział w wycieczce z przewodnikiem na ptaki. Wycieczka odbyła się na Ścieżce Przyrodniczej „Ptasim Szlakiem”. Uczestników wycieczki przywitały odzywające się licznie łabędzie krzykliwe. Ponadto emocji dostarczyła obserwacja kilku bielików oraz spłoszonych przez nie stad gęsi. Poza wymienionymi gatunkami, można było przez lunetę podziwiać również gągoły, mewy i kwiczoły. Wycieczkę urozmaiciły ciekawostki przyrodnicze opisywane przez przewodników, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Podczas imprezy nie zabrakło również „poczęstunku z mokradeł” tj. ciasteczek z kleiku ryżowego z dżemem z czarnej porzeczki oraz herbaty miętowej oraz herbaty porzeczkowo-żurawinowej. W trakcie trwania imprezy, była również możliwość obejrzenia mini ekspozycji zwierząt zasiedlających Park oraz wejścia na wieżę widokową.

Uczestnikom Światowego Dnia Mokradeł dziękujemy za liczne przybycie. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na obchody Święta Mokradeł za rok!!!!

 

Agata Jirak

foto: Michał Leszczyński

Dodaj komentarz