MCK zaprasza

Budowanie kariery zawodowej w Kostrzynie nad Odrą

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kostrzynie nad Odrą, ul. Fabryczna 5 (kręgielnia) powstało w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” 21 października 2011 r.,

Młodzieżowe Centrum Kariery jest dużą pomocą dla większości młodych ludzi borykających się z problemami dotyczącymi ich kariery zawodowej.

Od początku swojej działalności MCK objęło swoimi usługami z zakresu poradnictwa zawodowego 3900 osób. Były to osoby nieaktywne zawodowo, uczące się i bezrobotne.

115 osób, w tym 94 mężczyzn wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach: spawacz metodą MAG, obsługa wózka widłowego, magazynier, florystyka, spawanie z elementami rysunku technicznego, murarz – tynkarz, glazurnik, profesjonalna obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych, kelner – barman z elementami barystyki.

Młodzieżowe Centrum Kariery czynnie współpracuje z partnerami społecznymi ze swojego terenu zaangażowanymi w działania z zakresu rynku pracy, m.in. z Urzędem Miasta Kostrzyn nad Odrą, Filiami PUP w Kostrzynie nad Odrą i Witnicy, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kostrzynie nad Odrą, Klubem Integracji Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Środowiskowym Domem Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witnicy, Dyrektorami i Pedagogami Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Kostrzynie nad Odrą, Górzycy i Witnicy.

Od momentu otwarcia MCK w Kostrzynie efektywność zatrudnienia beneficjentów kształtuje się na poziomie 98%, co wskazuje na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na tego rodzaju wyspecjalizowanych pracowników.

Dzięki kontynuacji działalności MCK w Kostrzynie nad Odrą młodzi ludzie będą mogli nadal korzystać z profesjonalnego doradztwa zawodowego i specjalistycznych szkoleń zawodowych, co przyczyni się do rozwoju aktywności zawodowej i mobilności na rynku pracy.

Zapraszamy młodzież w wieku 18-25 lat do korzystania z naszych usług doradczych oraz bezpłatnych szkoleń zawodowych.

 


 

Dodaj komentarz