Trening EEG-Biofeedback

Żyjesz w dużym stresie i napięciu?Specjalnie opracowane scenariusze i gry treningowe uczą panowania nad własnymi reakcjami, pomagają odpowiednio się zrelaksować, a tym samym znacznie lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.


Na treningi zgłaszają się ludzie w różnym wieku - dorośli, młodzież i dzieci. Ci, którzy potrzebują uwierzyć w siebie, wzmocnić pamięć, pozbyć się tremy, wahań nastroju, stanów lęku, napięć i zaburzeń snu oraz ci, którzy chcą polepszyć wyniki uczenia i koncentracji uwagi. Ludzie żyjący w nadmiernym stresie, od których wymagane jest skupienie i podejmowanie szybkich decyzji: osoby na kierowniczych stanowiskach, menadżerowie, przedsiębiorcy, maklerzy giełdowi, pracownicy banków, kierowcy, nauczyciele, dziennikarze, a także uczniowie przed ważnymi egzaminami. Od wielu lat za pomocą metody EEG-Biofeedback usprawniają swój mózg artyści, muzycy, aktorzy, tancerze i sportowcy. 
Ważne jest to, że EEG-Biofeedback jest metodą nieinwazyjną, całkowicie bezpieczną i nie wywołuje skutków ubocznych. W dzisiejszym zabieganym, pełnym stresu świecie treningi takie nie tylko wpływają na poprawę kondycji umysłowej, psychicznej i motorycznej, lecz stanowią również dobry sposób na twórcze spędzenie czasu i zrelaksowanie się.

Czeka cię ważny egzamin?
Sesja, matura, egzamin gimnazjalny czy test szóstoklasisty?
Już dziś zacznij z nami trenować pamięć i koncentrację!!!

Zalety treningu EEG-Biofeedback:
• metoda skuteczna – u dzieci badania naukowe wykazały 94-98% skuteczności w poprawie koncentracji uwagi, w innych zaburzeniach wyniki od 60-75 % .
• metoda niezwykła – mózg uczy się tworzyć prawidłowe fale mózgowe zamiast nieprawidłowych i tym samym poprawia się koncentracja, pamięć, szybkość myślenia, wzrasta kreatywność, pojawia się dobre samopoczucie, obniża poziom stresu, zmniejsza się znacznie nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia procesu uczenia się, takie jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.
• metoda przyjemna - jak gra komputerowa... Uczestnik treningu obserwuje na monitorze terapeutyczną planszę do gry. Pacjent wpływa na jej przebieg za pomocą własnego umysłu poprzez zwiększanie aktywności mózgu w pożądanej częstotliwości (fal mózgowych).
• metoda bezpieczna – jak każde uczenie się - NIE MA ŻADNYCH DZIAŁAŃ UBOCZNYCH i można ją stosować wg potrzeb.

Dla kogo EEG-BIOFEEDBACK ???

Treningi metodą EEG Biofeedback mają znaczący udział w terapii wielu zaburzeń, które w bezpośredni lub pośredni sposób wpływają na efekty szkolne dzieci w różnym wieku. Dobrze się sprawdzają jako jedna z metod wczesnego wspierania dzieci przedszkolnych dotkniętych różnymi dysfunkcjami i wpływają na przyspieszenie ich psychofizycznej dojrzałość do przyszłych obowiązków szkolnych.
Treningi w połączeniu z klasycznymi metodami psychologiczno-pedagogicznymi przynoszą doskonałe efekty, stanowiąc duży krok w rozwoju zarówno funkcji umysłowych jak i społecznych uczniów. Poprawie zachowania i możliwości poznawczych sprzyja wyhamowanie lub zredukowanie między innymi takich zaburzeń jak:
- dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
- zespoły zaburzeń uwagi i koncentracji (ADHD, ADD)
- wady rozwojowe języka
- zaburzenia pamięci
- rozumienia czytanego tekstu
- mała wytrzymałość poznawcza
- brak motywacji do nauki
- zaburzenia snu
- lęki
- zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
- nerwice

W szczególności:
Dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce: 
- zaburzenia pamięci
- zaburzenia rozwoju mowy
- zespoły zaburzeń uwagi
- dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
- problemy z czytaniem i pisaniem
- słaba wytrzymałość poznawcza
- brak motywacji do nauki

Dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce w zachowaniu:
- nadpobudliwość psychoruchowa
- zachowania opozycyjne i buntownicze
- agresja
- lęki
- tiki
- niekontrolowane wybuchy gniewu
- negatywne i natrętne myśli
- nadmierne zmiany nastroju
- zaburzenia snu
- nieśmiałość i nadmierne wycofywanie się
- niestabilność emocjonalna
- fobie szkolne
- nerwica
- moczenie nocne
- chwiejne „ego" u nastolatków

Treningi dla dorosłych:

- zwiększą napęd do pracy, motywację do działania oraz kreatywność;

- zaktywizują i polepszą szybkość procesów intelektualnych, poprzez poprawę koncentracji i jej utrzymanie, szybsze zapamiętywanie i przypominanie sobie;

- pomogą zwalczyć stres i tremę;

- podwyższą nastrój, samoocenę i efektywność snu;

- kiedy będzie to wskazane wyciszą, zmniejszą drażliwość, agresję, lęki;

- dadzą poczucie relaksu i odprężenia;

- poprawią odczuwanie własnego ciała i emocji;

- zharmonizują i polepszą kondycję umysłową, psychiczną oraz motoryczną.

Wszystko to jest potrzebne w zawodach oraz w rolach życiowych, jakie każdy z nas pełni na co dzień, jako prezes, dyrektor, menager, pracownik, ale i jako zapracowana matka czy ojciec.

Ważne jest to, iż BFB jest metodą nieinwazyjną, zupełnie bezpieczną. Nie wywołuje skutków ubocznych.

W dzisiejszym zabieganym, pełnym stresu świecie treningi BFB, po za poprawą kondycji umysłowej psychicznej i motorycznej, stanowią również dobry sposób na twórcze spędzenie czasu i zrelaksowanie się.

 

EEG-BIOFEEDBACK jak gra komputerowa...

Uczestnik treningu EEG-BIOFEEDBACK obserwuje na monitorze terapeutyczną planszę do gry. Pacjent wpływa na przebieg gry za pomocą własnego umysłu poprzez zwiększanie aktywności mózgu w pożądanej częstotliwości (fal mózgowych), komputer promuje takie zachowanie i nagradza je odpowiednimi zmianami na ekranie. Jeśli zwiększa się aktywność fal w niepożądanej częstotliwości nagroda nie jest przyznawana. 
Stopniowo mózg uczy się reagować na otrzymywane bodźce i rozpoczyna się "nauka" emitowania odpowiednich wzorców fal mózgowych (w przypadku sesji terapeutycznych).
Uzyskanie właściwych częstotliwości w EEG jest nagradzane punktami w formie wizualnej i dźwiękowej, co sprawia, że pozytywnie pobudzony mózg rozpoczyna mimowolny proces uczenia się, dążąc do zdobycia kolejnych nagród.


Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii

dr Joanna Wichlińska-Pakirska
tel.: +48 513 85 88 82

 

Dodaj komentarz