Szkoła kształci zwycięzców

Piętnastu uczniów Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą, z klas drugich i trzecich technikum i liceum, zostanie objętych bezpłatnym szkoleniem zorganizowanym przez międzynarodową firmę LMI. Program Kształtowanie Zwycięzców jest autorskim pomysłem na rozwijanie osobistego przywództwa młodego człowieka. Koszt szkolenia, który wyniesie około 60 tys. zł pokryje kostrzyńska firma, działająca w K-SSSE.

 

Cykl piętnastu szkoleń, zarówno grupowych jak i indywidualnych, rozpocznie się w połowie października i potrwa około czterech miesięcy. W zeszłym roku w Zespole Szkół odbył się pierwszy cykl szkoleń i cieszył się dużą popularnością wśród młodzieży. W tym roku młodzież zainteresowana projektem będzie musiała przedstawić swoją sylwetkę poprzez przygotowanie prezentacji w dowolnej formie. Program Kształtowanie Zwycięzców jest odpowiedzią na aktualne potrzeby młodych ludzi, który ma za zadanie rozwinąć osobiste przywództwo młodego człowieka i zbudować w nim postawę Zwycięzcy, tak aby w pełni potrafił wykorzystać swoje talenty i odnalazł drogę do osobistego oraz zawodowego sukcesu. Program Kształtowanie Zwycięzców to wyjątkowa podróż podczas której uczestnicy, przy wsparciu coachów, rozpoczynają proces zmian i na nowo odkrywają swoje marzenia. Firma LMI jest międzynarodową firmą, organizującą szkolenia „miękkie” skierowane głównie do kadry zarządzającej. Oferta skierowana do młodzieży jest nowością na rynku szkoleń. Poprzez udział w szkoleniu młody człowiek zostanie ukierunkowany na konkretne cele, co ułatwi mu odkrycie swojego potencjału i talentu. Po skończeniu kursu uczniowie otrzymają międzynarodowe certyfikaty, które bez wątpienia zwiększą ich szansę na trudnym rynku pracy. Całkowite koszty związane z Kształtowaniem Zwycięzców sfinansuje kostrzyńska firma ICT Poland, która w ten sposób po raz kolejny włącza się w życie i rozwój lokalnej społeczności. Bardzo wysoką ocenę wystawia realizowanemu projektowi dyrektor szkoły mgr inż. Leszek Naumowicz.

Zdaniem dyrektora tematyka szkolenia zwiększa ofertę edukacyjną szkoły, pozwala na realizację treści, które tylko minimalnie zawarte są w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. Wyposaża naszych uczniów w umiejętności, których zdaniem pracodawców brakuje polskim uczniom. Należą do nich: współpraca w grupie, umiejętność debaty, publiczna aktywność, zdolności organizacyjne i inteligencja emocjonalna. To wszystko będzie się bardzo liczyć w ich dorosłym życiu, podkreśla dyrektor.

Dodaj komentarz