Rozmowa z radnym Sejmiku

Rozmowa z panem Romanem Dziduchem, przedstawicielem Kostrzyna nad Odrą w Sejmiku Województwa Lubuskiego

 

- Jaką funkcję pełni Sejmik Wojewódzki?

 

- Sejmik Wojewódzki jest najważniejszym organem samorządowym w województwie.
Co oznacza, że m.in. zarządza i finansuje szereg instytucji, które służą społeczeństwu województwa, decyduje o infrastrukturze dróg wojewódzkich, współfinansuje filharmonie, domy kultury oraz biblioteki, a także zarządza środkami pozyskanymi z UE na inwestycje. Współpraca z Urzędem Miastem w Kostrzynie nad Odrą zaowocowała wieloma inwestycjami w mieście. Mam nadzieję, że nadchodzące lata będą kontynuacją tej dobrej współpracy.

 

- Czy kostrzyński radny Sejmiku ma wpływ na życie miasta?

 

- Zadaniem Radnego w Sejmiku jest monitorowanie wydawania środków finansowych dla poszczególnych powiatów i miast w sposób sprawiedliwy.

Kolejnym zadaniem to pilotowanie wniosków miejskich w zakresie pozyskania pieniędzy na inwestycje. Wspieranie działań władz miejskich przy realizacji zadań ze środków województwa lub pozyskanych z funduszy Europejskich.

 

- Na czym polega praca w Sejmiku?

 

- Praca w Sejmiku polega na aktywnym uczestniczeniu w pracach komisji. Ja dla przykładu pracuje w 3 komisjach: budżetu i finansów, rolnictwa oraz promocji i współpracy zagranicznej. W komisjach odbywa się twórcza praca nad budżetem, zadaniami do realizacji przez organy sejmiku.

 

- Jaka jest przyszłość województwa lubuskiego?

 

- Województwo Lubuskie na trwałe wpisało się w mapę administracyjną Polski i myślę, że ma przed sobą perspektywy rozwoju. Animozje, które wypływają miedzy północą a południem województwa są dobrym motorem do dalszego rozwoju. Zdrowa konkurencja jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a często przynosi dobre wyniki w rozwoju regionów. Należy skupić uwagę nad przyszłością naszego miasta, gdyż mamy jeszcze wiele priorytetowych zadań do realizacji, takich jak kryty basen, rozwój osiedlowej infrastruktury drogowej, budowa profesjonalnej mariny i hal sportowych przy szkołach. Bez wątpienia silne gospodarczo miasta w naszym województwie będą budować silne województwo.

 

 

- Jaka jest szansa na nowy most kołowy i obwodnicę Kostrzyna?

 

- Most kołowy w Kostrzynie jest niezbędny z dwóch powodów. Obecny jest w bardzo złym stanie i nie przenosi ruchu drogowego o wysokim tonażu. Dlatego z informacji uzyskanych w Dyrekcji Dróg Krajowych, most w Kostrzynie będzie budowany w pobliżu obecnego ok. 100 m na północ od dzisiejszego położenia.

Obwodnica miasta i most na północ od miasta, to plany długoletnie. Na dzień dzisiejszy próbujemy ten stan poprawić stosują rozwiązania komunikacyjne, lokalnie mała obwodnica do strefy nr 1 oraz obecnie projektowana obwodnica do terenu nr 2.

 

- Czy województwo wspiera K-SSSE?

 

- Od wielu lat K-SSSE współpracuje z Samorządem Wojewódzkim w dziedzinie pozyskania inwestorów do podstref K-SSSE. Wspólnie z gminami przy pomocy Samorządu Wojewódzkiego realizujemy inwestycje w zakresie budowy infrastruktury potrzebnej inwestorom. Istotnym działaniem województwa i strefy jest przygotowanie oferty inwestycyjnej parków technologicznych w Kisielinie i Nowej Soli.

 

- Dziękujemy za rozmowę.

 

Dodaj komentarz