Klimat dobry dla rozwoju

Małgorzata Domagała, starosta gorzowski w końcu listopada podpisała ostatnią ugodę z wierzycielami byłego szpitala w Kostrzynie nad Odrą. Była to 133 ugoda, wcześniej należne pieniądze otrzymało blisko 360 pracowników szpitala.

Sprawa uzyskania pożyczki z ministerstwa finansów była jednym trudniejszych zadań, jakie miały do zrealizowania władze starostwa powiatowego w Gorzowie.

- Było to trudne, bo problemu nie rozwiązywano przez lata – mówi Antoni Sołtys, członek zarządu powiatu gorzowskiego. - Wokół zadłużenia narósł konflikt społeczny, rosły odsetki od długu, ludzie tracili nadzieję. Wspólnie podjęliśmy trudną, ale jedynie słuszną decyzję. I jest to wspólny sukces radnych powiatu, zarządu powiatu, starosty i wicestarosty.

Ale Małgorzata Domagała podkreśla, że klimat porozumienia panuje od początku nowej rady i zarządu powiatu. - Dzieje się tak, bo różnice poglądów nie przesłaniają radnym rzeczy najważniejszej, że mieszkańcy powiatu wybrali ich by dbali o jego rozwój – mówi starosta gorzowski.

Marcin Cyganiak, wicestarosta zwraca uwagę na inny, istotny dla rozwoju powiatu element. - To współpraca z władzami gmin naszego powiatu – mówi. - W przeważającej większości układa się ona bardzo dobrze, a to pozwala rozważnie planować inwestycje i rozwój.

- Mieszkańcy powiatu muszą czuć, że jesteśmy dla nich – dodaje Małgorzata Domagała. - Dlatego staramy się rozwiązywać te sprawy, które zgłaszają nasi radni czy mieszkańcy gmin.

Taką sprawą było utworzenie filii wydziału komunikacji w Kostrzynie. Skończyły się pielgrzymki do starostwa. - To była sprawa, która miesiącami była nie do zrealizowania – mówi radny Antoni Sołtys. - Teraz wystarczyło kilka miesięcy.

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Król zwraca uwagę, że radni starają się wspólnie ustalać priorytety ważne dla rozwoju powiatu. - To inwestowanie w miejsca pracy, rozwój infrastruktury, dróg, kanalizacji, dostęp do służby zdrowia i rozwój oświaty – mówi przewodniczący Król. - Jest oczywiste, że nie możemy spełnić wszystkich oczekiwać mieszkańców, ale staramy się, żeby rozwój był sprawiedliwy.

Małgorzata Domagała również podkreśla, że gminy to priorytet. - Szanujemy władze miast i gmin powiatu – mówi starosta. - Jesteśmy po to, by integrować powiat. Każda gmina ma swoje równe i ważne miejsce. Wspieramy każdą inicjatywę, która wpływa na rozwój gminy. Do naszego powiatu przeprowadza się coraz więcej aktywnych, przedsiębiorczych ludzi i powinniśmy pomagać

w ich ambicjach, ułatwiać im życie – dodaje.

Starosta gorzowski chce też nadać większą rangę rozwiązywaniu spraw społecznych. Te sprawy to opieka nad osobami starszymi, pomoc bezrobotnym i niepełnosprawnym. Stąd pomysł powstania w Kamieniu Wielkim Dziennego Domu Pobytu. W Kamieniu powstaje też Zakład Aktywizacji Zawodowej. W starych zabudowaniach tworzona jest profesjonalna pralnia, w której pracę znajdą niepełnosprawni. Kolejna ważna dla powiatu sprawa to pomoc osobom wykluczonym społecznie, bezrobotnym i niepełnosprawnym. Stąd wspieranie powstawania Centrów Integracji Społecznej w gminach. W takich centrach można znaleźć pracę przy pracach porządkowych, naprawie dróg, pielęgnacji zieleni czy prowadzeniu jadłodajni. Dzięki temu wykluczeni mogą znaleźć pomoc, poradę, kwalifikacje, a potem odnaleźć się na rynku pracy.

Nowe władze powiatu optymistycznie patrzą na rozwój powiatu. Wspólnie podkreślają, że najważniejszy wieloletni problem długu, który ciążył rozwojowi powiatu mają już za sobą. Teraz radni powiatu, władze powiatu i władze gmin koncentrują się na zgodnym rozwoju.

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz