Bezpieczeństwo ważna sprawa!

Tematem przewodnim majowych działań wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych podejmowanych w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników było bezpieczeństwo.

„Jestem widoczny, jestem bezpieczny” pod takim hasłem w środę 17 maja przedszkolaki                      z wraz z zaproszonymi gośćmi  z Przedszkola Niepublicznego nr 1 „Mali Europejczycy” oraz z Przedszkola Integracyjnego „Jaskółcze gniazdo” w Golzow (Niemcy), wzięły udział w obchodach Dni Bezpiecznych Przedszkoli. Podczas przemarszu po najbliższej okolicy, dzieci wyposażone były w odblaskowe elementy ubioru oraz w transparenty zwracające uwagę kierowców na najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W dniu tym, rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pt. „Jestem widoczny na drodze”, ponieważ prace uczestników były niezwykle ciekawe, wszyscy zostali zwycięzcami. Z kolei w czwartek 25 maja reprezentanci najstarszych grup wiekowych wzięli udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie pt. „Bezpieczny przedszkolak to ja” podsumowującym zdobyte przez cały rok wiadomości.

Celem podejmowanych działań było: zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych; promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym; utrwalenie nabytych umiejętności i wiadomości z zakresu bezpiecznych zachowań w sytuacjach dnia codziennego oraz w sytuacjach kryzysowych zagrażających ich życiu i zdrowiu.

Przemarsz, konkurs wiedzy odbyły się w związku z realizacją w przedszkolu programów „Uczę się być bezpieczny w domu, w przedszkolu, na ulicy” oraz „Bezpieczny przedszkolak”. Nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu, prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali funkcjonariusze Komisariatu Policji w naszym mieście, za co serdecznie raz jeszcze dziękujemy.

 

PM 2

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz