Porozumienie o współpracy

W roku jubileuszu 20-lecia funkcjonowania Wyższa Szkoła Biznesu rozpoczęła współpracę z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych. W dniu 17 maja 2017 r. w Bydgoszczy w siedzibie Inspektoratu podpisy pod porozumieniem złożyli generał brygady Dariusz Łukowski i Rektor WSB dr Anna Czekirda.

Po prawie roku starań i weryfikacji Wyższa Szkoła Biznesu jako jedna z bardzo nielicznych uczelni cywilnych w Polsce rozpoczęła współpracę z najważniejszą w Polsce jednostką powołaną w celu planowania, organizowania i kierowania systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych to jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowana Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Porozumienie ma na celu wzbogacenie wiedzy i praktycznych umiejętności studentów, którzy wybrali specjalności związane z procesami logistycznymi w służbach mundurowych, jak również jeszcze lepsze dostosowanie programów kształcenia Uczelni do potrzeb rynku pracy oraz wspieranie młodego pokolenia w wyborze ścieżki zawodowej związanej ze służbami mundurowymi. Efektem ma być ciągłe podnoszenie jakości kształcenia w WSB.

W ofercie Wyższej Szkoły Biznesu znajdują się specjalności kierowane do kandydatów zainteresowanych pracą w służbach mundurowych:

• studia I stopnia (2 specjalności w 3 lata): Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem; • studia podyplomowe: Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych.

Zajęcia specjalistyczne przewidziane w programie studiów WSB prowadzone są przez przedstawicieli służb mundurowych. Od trzech lat Wyższa Szkoła Biznesu współpracuje z Wojskowymi Oddziałami Gospodarczymi. Praktycznym efektem współpracy są wizyty studyjne studentów WSB w jednostkach wojskowych na terenie naszego województwa.

 

 

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz