Za nami matura - wyniki

Liceum Ogólnokształcące

Do egzaminu maturalnego w pionie liceum ogólnokształcącego przystąpiło 92 absolwentów, egzamin zdało 80 absolwentów co stanowi 86,96 %. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 30% z 5 przedmiotów obowiązkowych tj. w części ustnej z języka polskiego i języka obcego oraz w części pisemnej z matematyki, języka polskiego i języka obcego.

Zdawalność z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej wyniosła:

Przedmiot

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

Przystąpiło

92

92

77

15

Zdało

91

83

75

15

Zdawalność

98,91%

90,21%

97,40%

100%

 

Absolwenci, którzy nie zdali jednego przedmiotu obowiązkowego mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Z matematyki do egzaminu poprawkowego może przystąpić 9 osób, z języka angielskiego 1 osoba, z języka polskiego 1 osoba i jedna osoba z języka angielskiego w części ustnej.

Porównanie zdawalności w pionie liceum ogólnokształcącego

 

Technikum

Do egzaminu maturalnego w pionie technikum przystąpiło 32 absolwentów, egzamin zdało 27 absolwentów co stanowi 84,3 %. Warunkiem zdania egzaminu tak jak w przypadku liceum ogólnokształcącego jest uzyskanie co najmniej 30% z 5 przedmiotów obowiązkowych tj. w części ustnej z języka polskiego i języka obcego oraz w części pisemnej z matematyki, języka polskiego lub języka obcego.

Zdawalność z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej wyniosła:

Przedmiot

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

Przystąpiło

32

32

29

3

Zdało

31

31

28

3

Zdawalność

96,87%

96,87%

96,55%

100%

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić w części ustnej z języka angielskiego 3 absolwentów i jeden z matematyki.

 

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz