Kostrzyński szpital w sieci NFZ

Kostrzyński Nowy Szpital został zakwalifikowany do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa lubuskiego. O bieżącej sytuacji szpitala rozmawiamy z reprezentantem Starostwa Powiatu Gorzowskiego Antonim Sołtysem, który brał udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą

- Jaki wpływ na kostrzyński szpital ma Powiat Gorzowski?

- Jako Powiat mamy przedstawiciela w Radzie Nadzorczej oraz w Zgromadzeniu Wspólników. Dzięki temu wiemy o aktualnej polityce zdrowotnej prowadzonej przez spółkę Nowy Szpital, dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Powiatu Gorzowskiego. Powiat jest mniejszościowym udziałowcem w szpitalu i posiada 10% udziałów. Bieżące informacje o działalności Nowego szpitala w Kostrzynie nad Odrą są dla nas bardzo istotne. Wynika to stąd, że jako Powiat mamy ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na swoim terenie wszystkim mieszkańcom powiatu. Do 31 sierpnia 2007 roku w Kostrzynie funkcjonował SP ZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który obecnie jest w stanie likwidacji. Od tego czasu szpital jest prowadzony przez spółkę Nowy Szpital.

- Szpital zakwalifikował się do sieci NFZ. Co z tego wynika?

- Dołączenie do obecnej sieci NFZ było fundamentalną kwestią dla Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą. Dzięki temu ma gwarancję działania w dotychczasowym lub szerszym zakresie. W ten sposób zapewniono placówce ciągłość w kontraktach z NFZ. Taka sytuacja sprawia, że mieszkańcy mają zapewnione bezpieczeństwo zdrowotne. Kwestia sprawnego funkcjonowania kostrzyńskiego szpitala jest częstym tematem na Zarządzie Powiatu. Przedstawiciele Spółki Nowego Szpitala przedstawiają aktualny poziom świadczenia usług medycznych, podczas Sesji Rady Powiatu oraz na Zarządzie Rady Powiatu Gorzowskiego. Wizytujemy także kostrzyński szpital. W najbliższym czasie większą inwestycją będzie modernizacja i dostosowanie do odpowiednich standardów Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej- taką informacją podzielił się Zarząd Spółki Nowy Szpital na Sesji Rady Powiatu Gorzowskiego.

 

- Kiedy będą Powiatowe Dożynki?

 

- Powiatowe Dożynki odbędą się 26 sierpnia 2017 w Kostrzynie nad Odrą! Dożynki każdego roku są sporym wydarzeniem dla mieszkańców Powiatu Gorzowskiego. Już dziś chciałbym wszystkich zaprosić na to Święto Plonów. Dla Kostrzyna będzie to nietypowa impreza. Gmina posiada charakter miejski i aby zobaczyć „wieś” trzeba wyjechać poza miasto. W sierpniu do miasta przyjadą m. in. reprezentacje sołectw z terenu Powiatu, Koła Gospodyń Wiejskich czy folkowe zespoły muzyczne. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z regionalnymi produktami, uczestniczyć w wyborze najpiękniejszego wieńca dożynkowego oraz poznać bliżej mieszkańców i tradycję Powiatu. Będzie to doskonała okazja do wspólnej integracji i wyjścia z domu. Przyjazd folkloru do największego miasta w Powiecie Gorzowskim na pewno będzie dużą atrakcją dla mieszkańców.

 

- Dziękujemy za rozmowę.

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz