Trzy pytania do Jana Kaczanowskiego Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa

- Dobiegł końca rok 2023. Jaki on był dla gorzowskich radnych? 

- Mijający rok był niewątpliwie trudny dla nas wszystkich z uwagi na wysoką inflację i nieustannie galopujące w górę ceny. Ponadto cały czas trwa wojna za naszą wschodnią granicą, co budzi w nas niepokój i niepewność jutra. Aby nie mówić tylko o tych ciemnych stronach są także pozytywne aspekty, o których należy wspomnieć. Mam tu na myśli przede wszystkim wybory parlamentarne, które były w mojej ocenie najważniejszymi wyborami po 1990 roku. Najbardziej cieszy wysoka frekwencja. Zmiana władzy w Polsce była konieczna i dobrze, że to nastąpiło. Mam nadzieję, że obecny rząd naprawi nasze relacje z Unią Europejską, bo unijne środki finansowe są tak potrzebne zarówno naszemu krajowi, jak i miastu, ale także poczyni wszelkie starania, aby zasypywać podziały społeczne, które do niczego dobrego nie prowadzą. Wracając na nasze gorzowskie podwórko zapadła jakże ważna decyzja o rozpoczęciu budowy Północnej Obwodnicy Gorzowa. Realizowanych jest wiele kluczowych inwestycji, jak przebudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową skrzyżowań na ulicy Kosynierów Gdyńskich i ulicy Słowiańskiej, przebudowa ulicy Dworcowej, czy modernizacja deptaku przy ulicy Hawelańskiej. Do użytku oddano halę widowiskowo-sportową tak wyczekiwaną przez mieszkańców. W minionym roku Rada Miasta obradowała na 13 sesjach w tym 1 na wniosek Prezydenta Miasta oraz uroczysta sesja z okazji urodzin miasta podczas, której uhonorowaliśmy wybitnego siatkarza, Sebastiana  Świderskiego tytułem Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa. W 2023 roku Rada podjęła 247 uchwał oraz 4 stanowiska. Jednak najważniejsze, co należy podkreślić to fakt, że radni potrafili wznieść się ponad podziały polityczne dla dobra naszego miasta, o czym świadczy m.in. jednomyślnie podjęta uchwała budżetowa. 

- Jakie plany na bieżący rok?

- Chcemy przede wszystkim skupić się na dokończeniu trwających już inwestycji, aby jak najszybciej zniwelować powstałe dla mieszkańców utrudnienia z nimi związane. Jeżeli uda się pozyskać środki zewnętrzne to jest duża szansa, że w najbliższym czasie rozpocznie się remont ulicy Marcinkowskiego i ulic z nią sąsiadujących, m.in. Kołłątaja, Korczaka, czy Broniewskiego. W planach jest również zagospodarowanie podwórek w centrum miasta. Rok 2024 to także wybory - do samorządu i Parlamentu Europejskiego. Z tego miejsca już dziś pragnę zaapelować do gorzowian o czynny udział w wyborach. Bądźmy współodpowiedzialni za naszą małą Ojczyznę.  Korzystając z okazji życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, które jest darem bezcennym, spokoju w sercach oraz samych życzliwych ludzi dookoła. Z nadzieją i optymizmem patrzmy w przyszłość. 
 

- 2024 rok to rok wyborów samorządowych, czy według pana wiedzy obecni radni będą ubiegać się o ponowny mandat radnego?

- Jestem przekonany, że wszyscy radni obecnej kadencji powinni ubiegać się o ponowny mandat, a ocenę ich pracy pozostawmy mieszkańcom. Zapewne część radnych tak, aczkolwiek nie chciałbym tu personalnie wskazywać z imienia i nazwiska. Poczekajmy aż sami zainteresowani to ogłoszą. Nie moją rolą jest informowanie o tym fakcie. Mnie osobiście również czeka bardzo ważna decyzja dotycząca kandydowania w wyborach samorządowych. Pan Prezydent oraz wielu mieszkańców w rozmowach ze mną przekonują mnie do ponownego startu w wyborach. 

Gorzów Wielkopolski, styczeń 2024 r. 

redaktor Ryszard Waldun
lubuski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

 

Dodaj komentarz