Weź udział w tworzeniu gry DLA LUBUSZAN

Gorzowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych RAZEM wspólnie ze Stowarzyszeniem NOVUM i Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji Mentis poszukują młodych Lubuszan do wspólnego stworzenia gry karcianej, która ma na celu ułatwić poznanie się nieznajomym oraz zachęcić do głębokiej i wartościowej komunikacji. Gra pod tytułem „Poznajmy się” ma pełnić przede wszystkim funkcję edukacyjną i animacyjną, dlatego treści w niej zawarte będą konsultowane z psychologiem. Karcianka nie będzie typową grą, gdyż nie będzie w niej przegranych i wygranych. Będzie zaś miała służyć jako narzędzie do wzajemnego poznania się, ułatwienia pierwszego kontaktu i polepszenia komunikacji. Każdy młody Lubuszanin może włączyć się w tworzenie gry. Sama gra będzie zaś kolportowana nieodpłatnie w różnych miejscach naszego regionu.

Do opracowania szczegółowych zasad, zaprojektowania kart i testowania gry stowarzyszenie poszukuje 20 mieszkańców województwa lubuskiego, ludzi do 35 r.ż. Jeśli chcesz dołączyć do Grupy Zadaniowej tworzącej grę karcianą, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie: www.stowarzyszenierazem.wordpress.com lub skontaktuj się mailowo: stowarzyszeniesilrazem@gmail.com  , albo telefonicznie pod nr tel. 669-847-078.

Rekrutacja trwa do 31.07.2024 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych

Mariusz Sobkowiak

Stowarzyszenie „RAZEM”

Dodaj komentarz