Gorzowianka prosi o pomoc dla chorej córeczki Oli

Ola urodziła się w grudniu 2019 roku z wrodzoną wadą serduszka, zdiagnozowaną m.in. jako dwuodpływowa prawa komora, zastawkowe zwężenie prawego ujścia tętniczego i mezokardia. Dodatkowa moja córeczka ma zespół wad wrodzonych: agenezję prawej kości promieniowej oraz atrezję odbytu i odbytnicy z przetoką kroczową. Już 2 tygodnie po urodzeniu przeszła pierwszy etap skomplikowanego zabiegu zespolenia systemowo-płucnego sposobem Blalocka i Taussig, a następnie w listopadzie 2020 r. przeszła operację metodą Glenna. 

Dnia 22.04.2024 Ola przeszła operację Fontana , po której nadal ciągną się powikłania takie jak odleżyny oraz zanik mięśni.
Możemy pomóc Oli wpłacając pieniądze na utworzoną zbiórkę- powiedziała redakcji ze łzami w oczach Agnieszka Woch 
Na leczenie Oli można wpłacać pieniądze pod podanym niżej linkiem
 
 
tekst Ryszard Waldun 
foto/ archiwum rodzinne

Dodaj komentarz