WYZWANIE DLA KOLEKCJONERA

Trudno sobie wyobrazić kolekcjonera, czyli człowieka ogarniętego pasją zbierania, gromadzenia, układania, porządkowania, czasem opracowywania i pokazywania innym zgromadzonego zbioru, który stroniłby od biblioteki. Wszakże to w tym przybytku wiedzy każdy, nawet początkujący kolekcjoner, znajdzie wszelką wiedzę na temat swojego kolekcjonerstwa, znajdzie potwierdzenie doskonałości swojego wyboru lub będzie zmuszony zmienić temat wobec jego powszechności wśród kolekcjonerów.

W bibliotece, miejscu, które samo jest świątynia kolekcjonerstwa, znajdzie właściwą atmosferę do przemyśleń nad swoją kolekcją, nad jej rozwojem i wykorzystaniem. W niej to może dostąpić olśnienia dzięki któremu kolekcja nabierze nowej wartości, zostanie wzbogacona nowymi pomysłami, stanie się jeszcze pełniejsza i bardziej urozmaicona

Dla kolekcjonera biblioteka jest nieoceniona pomocą, jest źródłem wiedzy, spełnia rolę utylitarną w stosunku do kolekcjonera, ale również sama biblioteka może stać się tematem kolekcji ponieważ charakteryzuje się; jako budowla – bogactwem materialnym, jako „skarbnica wiedzy” – bogactwem duchowym, a jako miejsce gromadzenia wytworów ludzkiej myśli, daje obraz rozwoju cywilizacyjnego.

 

Biblioteka, jako temat kolekcjonerski, jest atrakcyjny zarówno dla filatelisty, dla kartofila, dla kolekcjonera grafiki w tym np. ekslibrisów, jak również dla numizmatyków i kolekcjonerów medali itp. Tematem, o tyle atrakcyjnym co i niezwykłym, jest kolekcjonowanie sprzętów bibliotecznych, materiałów i urządzeń służących pracownikom bibliotek jak i jej użytkownikom.

 

Różnorodność zagadnień i bogate możliwości wyboru materiału kolekcjonerskiego przy pomocy którego daje się zaprezentować wybraną problematykę z tematu – biblioteki – stanowią o jego atrakcyjności. Jeśli chodzi o budowle mieszczące biblioteki i ich wnętrza to można je w atrakcyjny sposób przedstawić na znaczkach pocztowych, widokówkach, a nawet na stemplach okolicznościowych oraz na ekslibrisach. Kolekcję związaną z bibliotekami można zbudować wykorzystując firmowe nadruki adresowe na kopertach oraz pieczątki biblioteczne. Znaki pocztowe mogą posłużyć do zbudowania kolekcji prezentującej historię bibliotek w danym kraju czy nawet historię bibliotek w danym regionie świata. Na widokówkach często reprodukowane są wnętrza bibliotek zarówno publicznych jak i prywatnych. Można zatem wykorzystać i te motywy do tworzenia samoistnych kolekcji. Tego rodzaju kolekcje mogą być wzbogacone pracami graficznymi również reprodukcjami grafik wykorzystywanych w czasopismach jako ilustracje do artykułów na temat bibliotek czy prezentujących biblioteki. Zapraszamy na spotkanie!

 

www.biblioteka.kostrzyn.pl

Dodaj komentarz